Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats finns tillgänglig för eleverna måndag till fredag 8-16. Där arbetar Lena Jacobsson, Ulrika Ström och Hanne Hesseldahl Webjörn som skolsköterskor. Skolläkaren Malin Arvidsson finns på skolan en halvdag varje vecka. Om du vill boka tid hos henne, gör du det via skolsköterskan.

Alla elever på skolan är välkomna till Elevhälsans medicinska insats med stora eller små bekymmer. Under åk 1 kallas alla elever till ett enskilt hälsosamtal. 
Skolsköterskorna samarbetar med studie- och yrkesvägledare, kurator, specialpedagog, speciallärare och rektorer i ”Elevhälsan”.
Barnmorska och/eller kurator från Västerorts ungdomsmottagning kommer regelbundet till skolan. (Se ”Aktuellt” och affischer i skolan.)

Sjukfrånvaro

Frånvaroanmälan ska ske via Skola 24 senast 12:00 dagen för frånvaron. Vårdnadshavare och myndiga elever kan även ringa in frånvaroanmälan. Detta måste göras före 12:00.
Telefonnumret är 0515 - 777 021. Följ instruktionen.

Elever med TF-nummer kan endast ringa in sin frånvaro till kansliet 08-508 38600 före 12:00

Om du måste lämna skolan under dagen, ska du anmäla det till skolsköterska, kurator eller mentor på särskild blankett. Vid läkarbesök, tandläkarbesök eller besök hos ungdomsmottagning m.m. skall intyg från besöket lämnas till kansliet (efter besöket) alternativt anmäl via Skola 24 före besöket. Läkarintyg skall lämnas till Elevhälsans medicinska insats om du är sjuk mer än en vecka.

Olycksfallsförsäkring

Stockholms kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt.
Information finns på länken www.sterikforsakring.se

För skador inträffade från och med 2013-07-01:

Skadeanmälan görs via www.sterikforsakring.se. Adressen till Crawford & Co finns på skadeanmälningsblanketten.

För skador inträffade till och med 2013-06-30:

Försäkringsnummer: 830779839
Till ERV via skadeanmälningsblankett och adressen finns på skadeanmälningsblanketten eller via hemsidan  www.erv.se under fliken Anmäl skada
Vid frågor kontakta ERV på telefonnummer 0770-45 69 12

Vaccinationer

Vi erbjuder de elever som inte har fått Gardacil ( vaccin mot humant papillomvirus ) att bli vaccinerade på skolan.

Bra länkar

 

 

Dela: