Sommarskola 2017

SOMMARSKOLA PÅ BLACKEBERGS GYMNASIUM 19 juni – 14 juli 2017

Blackebergs gymnasium har i många år anordnat sommarskola. Sommaren 2016 var det ungefär 900 elever som gick på sommarskolan. 

Du är välkommen till sommarskolan om du:

 • är inskriven på Språkintroduktion i Stockholms kommun
 • är inskriven i en kommunal gymnasieskola i Stockholms kommun och behöver   grundskolebetyg i svenska som andraspråk, engelska eller matematik
 • bor i ett asylboende i Stockholms kommun
 • har slutat åk 9 i en kommunal grundskola i Stockholms kommun och fått F i svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik
 • Om platserna räcker till tar vi även emot elever från friskolor eller andra kommuner 

Viktig information

 • Sommarskolan börjar måndag 19 juni och slutar fredag 14 juli.
 • Undervisningen äger rum 9.00 - 14.30 varje dag.
 • Skolan bjuder på en ordentlig lunch.
 • Midsommarafton är det ingen undervisning.
 • Du erbjuds undervisning i svenska som andraspråk, matematik eller engelska, men du kan bara läsa ett ämne.
 • Varje vecka anordnas utflykter eller studiebesök.

Att delta i sommarskolan betyder inte att du automatiskt får betyg i ämnet – bara att du blir bättre. För elever som under sommarskolan uppnår målen för minst E utfärdas betyg som meddelas gymnasieantagningen och anmälande grundskola. Övriga elever med god närvaro får ett omdöme. De flesta eleverna på sommarskolan får inte betyg.

Närvaro hela perioden är nödvändig. Du som anmäler dig ska göra det för att du verkligen vill studera varje dag. Ett närvarointyg för deltagande på sommarskolan kräver minst 75 % närvaro. Inga SL-kort delas ut utan du får själv bekosta din resa till skolan.

Anmälningsblankett för elever som går på Språkintroduktion eller andra program på gymnasiet fylls i på nätet och skickas till mig senast måndag 22 maj, men gärna tidigare. Alla uppgifter måste vara korrekt ifyllda – glöm inte adress och personnummer! Det är viktigt att det finns uppgifter om din nivå i ämnet du skall läsa. För dig som ska läsa svenska som andraspråk bör nivån anges i Europaskalan.  Anmälningar från grundskolor, friskolor och andra kommuner fylls i av avlämnade skola. En blankett för detta finns på hemsidan.

Vi tar inte emot några elever utan lärarens rekommendation, och självfallet inga elever som inte själva vill studera. Sommarskolan är inte en fritidsgård med mat utan just en skola.  Elever som har fått en plats meddelas via post eller mejl senast 12 juni. Byter du adressen efter anmälningstillfället måste jag således meddelas om det. Om du ändrar dig och inte vill gå använder du blanketten Återkallan av ansökan på hemsidan. Frågor om sommarskolan kan ställas till mig på telefon 508 386 07 eller via e-post: magnus.silfverstolpe@stockholm.se

Mvh och hopp om ett gott samarbete
Magnus Silfverstolpe

Dela: