A-Ö i biblioteket

Book-it
Bibliotekets datasystem heter Book-it. Sök i katalogen

Böckernas ordning
Biblioteket har tidigare ordnat böckerna efter SAB-systemet (länk) där varje bok ordnas efter ämne och författare efter särskilda regler. I juni 2016 påbörjade biblioteket övergången till DDK. Läs mer om DDK på Kungliga bibliotekets webbplats: (länk). 

Dagstidningar
Biblioteket har fortlöpande prenumerationer på dagstidningarna Dagens nyheter och Svenska dagbladet.

Databaser
Genom biblioteket har skolan tillgång till databaserna Landguiden, Mediearkivet, Nationalencyklopedin samt Worldbook online. Lärare och elever kan gratis skaffa personligt konto för Nationalencyklopedin

Datorer
I biblioteket finns det fem elevdatorer med Internetuppkoppling och ordbehandlingsprogram. Alla elevdatorer är kopplade till en skrivare.

Fjärrlån
Fjärrlån är böcker som inte finns i vårt bibliotek men som många gånger kan lånas in från andra bibliotek. Det tar ca en vecka innan en beställd bok kommer till skolan.

Förfallodatum
Lånets förfallodatum är det datum när boken senast skall återlämnas. Tänk på att andra vill låna.

Inköpsförslag
Du kan lämna inköpsförslag direkt till bibliotekarien om boken du söker inte finns i biblioteket. Du kommer då få ett meddelande när boken har kommit in till dig.

Katalog
I katalogen söker du bland bibliotekets böcker: http://bookitpub.skolor.stockholm.se/web/pub

Kopiator
Biblioteket har en kopiator som får användas av såväl elever som lärare. Kopiera endast det du inte kan anteckna lättare själv.

Källhänvisning
Hänvisa alltid till de källor du använder i en källhänvisning eller litteraturförteckning.

Att låna böcker med mera
Böcker med mera lånar du med hjälp av din passerbricka/”tag”. Från och med läsårsstarten 2016 ersätter passerbrickan det traditionella bibliotekskortet. Kontakta bibliotekarien om du förlorar din bricka. Du ansvarar för alla lån som fram tills dess att du anmält förlusten.

Lånetid
Lånetiden är normalt 28 dagar men du kan förlänga lånetiden om du behöver låna längre.

Omlån

Omlån kan göras om du behöver låna en bok längre än 28 dagar. Böcker som någon annan reserverat kan du inte låna om.

Pin-kod
Alla elever har till en början en tilldelad pin-kod kopplad till sitt lånekort. Den används av lärare när de lånar ut sina läromedel till dig.

Påminnelser
Om du inte lämnar tillbaka dina lån i tid får du som mest 2 påminnelser innan vi kräver ersättning för boken.

Referensböcker
Referensböcker är märkta med röd märkning ”Ref” eller ”Ej hemlån”. De är ej till hemlån.

Reservationer
Om en bok är utlånad kan du ställa dig på kö genom att reservera boken. Du får då ett meddelande när du kan komma för att låna den i biblioteket.

Räkningar

Om en bok inte återlämnas trots påminnelser skickar skolan en räkning hem till dig/vårdnadshavaran på 250 kronor/bok.

Tidskrifter
Biblioteket prenumererar på ett antal tidskrifter.

Utlån

Alla utlån skall registreras i Book-it. För att kunna låna behöver du ett lånekort och en Pin-kod.

Återlämning
Lånade böcker kan antingen återlämnas i bokinkastet utanför biblioteket eller till bibliotekarien. Du ansvarar för dina lån fram tills dess att de är registrerade som återlämnade i biblioteket.

 

Einar Spetz, bibliotekarie

Dela: