Stöd och stugor

Vill du ha extra stöd av ämneslärare? Vi har stödstugor som pågår hela terminen. 

Ämneslärare finns i tillgänglig enligt följande:

Skolledningen

Dela: