Anmäla frånvaro

Blackebergs gymnasium har från och med höstterminen 2015 gått över till frånvarosystemet Skola24. Detta innebär vissa förändringar för elever och vårdnadshavare. I Skola24 kan elev och vårdnadshavare få en överblick över elevens frånvaro.

Frånvaroanmälan skall alltid göras i http://skola24.stockholm.se 

Närvaron är obligatorisk

Det är viktigt att du deltar i skolarbetet då dina studieresultat är helt beroende av din närvaro och ditt engagemang i dina studier och i skolan. Obligatorisk närvaro gäller för samtliga schemalagda lektioner och mentorsdagar.
Du som blir sjuk under dagen ska i första hand kontakta skolsköterskan och i andra hand mentor.

Via dator:

Inloggning till Skola24 är: skola24.stockholm.se eller via skolans hemsida. 
Här kan man anmäla frånvaro hel dag eller del av dag, samt till efterföljande dag. Som vårdnadshavare kan du även få ut total frånvaro och statistik. 

Inloggningsalternativ för myndiga elever: Användarnamn och lösenord (samma som till skoldatorn)

Inloggningsalternativ för vårdnadshavare:

  • Bank ID
  • Mobilt bank ID
  • E-legitimation

Länk till instruktionsfil: http://youtu.be/q-FlLraCY30

Via telefon:

Ring 0515 777 021
Ange personnummer (10 siffror)
Invänta bekräftelse innan ni avslutar samtalet.

Anmälan måste göras innan kl 12.00 för att registreras samma dag. Går endast att anmäla frånvaro för hel dag och endast för en dag i taget. 

Vid ej anmäld frånvaro skickas meddelande varje dag via e-post eller sms till vårdnadshavare. För att detta ska ske måste vårdnadshavare registrera sina kontaktuppgifter i Skola24. Enligt inloggning ovan. 

Vart vänder jag mig om jag får problem med inloggning?

Elever kontaktar elevsupport
Tel: 020-838 838, samtalet är gratis
E-post: elevsupport@stockholm.se
Chatta via Lync med elevsupport@stockholm.se

Vårdnadshavare kontaktar medborgarsupport
Tel: 08-508 00 508
E-post: e-support@stockholm.se

Dela:
Kategorier: