Betyg och bedömning

Blackebergs gymnasium strävar hela tiden mot att betygssättningen vid vår skola ska vara, och av eleverna uppfattas, som riktig, rättvis och likvärdig mellan skolans olika lärare och också i jämförelse med andra skolor.

Arbetet med likvärdig bedömning och betygssättning är ett arbete som aldrig tar slut, utan är en levande och återkommande diskussion vid skolan, såväl i ämnesgrupper som i arbetslag.
Det är viktigt att alla elever från sina lärare får veta vad som krävs för att eleven ska nå sina egna uppsatta betygsmål. Varje elev ska få möjlighet att reflektera över sina egna mål i relation till vad man presterat.

Även om skolan och lärarna har rutiner för hur vi gör detta (skriftliga omdömen, utvecklingssamtal m.m.), vilar också stort ansvar på varje elev att själv aktivt skaffa sig denna kunskap.
Det är alldeles för sent att på djupet diskutera det med lärarna strax innan kursen är slut och betyget ska sättas. Diskussionen måste ske tidigare under kursen.

När det handlar om betygssättningen för en enskild elev är det viktigt att elever och föräldrar känner till följande:

Betyget för en avslutad kurs ska fastställas efter att en lärare gjort sin professionella bedömning av elevens prestationer, kopplat till kunskapskraven för kursen.

Varje elev har rätt att få en muntlig motivering till sitt betyg från läraren. Ett satt betyg kan inte överklagas. Varken till rektor, gymnasiechef eller personal på t.ex. Skolverket. Efter avslutade gymnasiestudier kan man i nuläget (2013-02-07) genomföra prövning i kurs, på komvux. Det nya betyget ändrar inte det slutbetyg man fick från gymnasiet, men kan skickas med som komplettering vid olika ansökningar.

Se också Blackebergs gymnasiums dokument ”Utvecklingssamtal, bedömning och betyg”.

Dela: