Datorer & IT

Stockholms stad vill ge alla gymnasieelever likvärdiga förutsättningar för sitt lärande. Läroplanen talar om modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. För att få en modern utbildning i dagens samhälle måste digitalt stöd inkluderas, och då är det naturligt att varje elev ska ha tillgång till en egen dator. 

När du behöver hjälp

Som elev har du tillgång till teknisk support. Försök alltid ta reda på så mycket som möjligt själv innan du frågar någon annan på skolan. Tips och råd finns också på Fronter (http://fronter.stockholm.se)

  • Elevsupporten har öppet vardagar kl. 08.00 - 17.00.
  • Telefonnummer: 020-838 838 (gratis samtal)
  • E-post till elevsupport@stockholm.se

Ha alltid datorns WK-nummer tillgängligt när du kontaktar supporten. WK-nummer hittar du på datorns lock.

Dela:
Kategorier: