Elevhälsans medicinska insats

Vi som arbetar som skolsköterskor på Blackebergs Gymnasium heter Hanne Hesseldahl Webjörn, Lena Jacobsson och Maria Stenborg. Vår skolläkare heter Jenny Jaginder och arbetar på skolan en halvdag varje vecka.

Vår uppgift är att följa din hälsa och utveckling under din skoltid. Till oss är du välkommen med frågor och funderingar som kan handla om din fysiska eller psykiska hälsa. Det kan handla om stress, sömnbesvär, livsstilsfrågor, allmän oro eller annat som kan påverka din skolsituation.

Vi har öppen mottagning måndag-fredag kl. 11-12
Är du förälder, kompis, god man eller på annat sätt anhörig till en elev på skolan? Du är också välkommen att kontakta oss för råd vid frågor eller funderingar.

Hälsosamtal

Under ditt första läsår kommer du att kallas till ett hälsosamtal. Din hälsojournal från grundskolan följs upp. Du får besvara frågor som handlar om din fysiska och psykiska hälsa och denna hälsoprofil ligger till grund för hälsosamtalet.

Tystnadsplikt

Vi har lagstadgad tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte får föra vidare sådant du anförtrott oss. Vi har som alla andra vuxna anmälningsskyldighet om vi får kännedom om att du utsätts för våld, övergrepp eller på annat sätt far illa. Ingen kontakt tas utan att samråda med dig först.

Skolläkare

Om du vill boka tid hos skolläkare Jenny Jaginder gör du det via oss skolsköterskor.

Vaccinationer

Vi erbjuder de elever som inte har fått HPV vaccination (vaccin mot humant papillomvirus) eller annan vaccination som ingår i barnvaccinationsprogrammet att bli vaccinerade på skolan.

Övrig elevhälsa

Vi ingår i skolans elevhälsoteam och samarbetar med studie – och yrkesvägledare, specialpedagog, speciallärare, kurator och rektor.
Du kan alltid ta kontakt med oss så hjälper vi dig till rätt person. Barnmorska från Västerorts ungdomsmottagning kommer regelbundet till skolan. (Se ”Aktuellt” och affischer i skolan.)

 

Hanne Hesseldahl Webjörn
08-508 386 17
hanne.hesseldahl.webjorn@stockholm.se
070-725 4647
måndag-fredag

Lena Jacobsson
08-508 386 17
lena.jacobsson@stockholm.se
073-917 9930
tisdag-torsdag

Maria Stenborg
08-508 386 17
maria.stenborg@stockholm.se
076-123 8633
måndag-onsdag

Bra länkar

 

Dela: