Till innehåll på sidan

Frånvaro/Närvaro

Blackebergs gymnasium har från och med vårterminen 2018 gått över till frånvarosystemet FNS. Detta innebär vissa förändringar för elever och vårdnadshavare. I FNS kan elev och vårdnadshavare få en överblick över elevens frånvaro.

Frånvaroanmälan skall alltid göras i Frånvaro/Närvaro.

Frånvaroanmälan

Närvaron är obligatorisk

Det är viktigt att du deltar i skolarbetet då dina studieresultat är helt beroende av din närvaro och ditt engagemang i dina studier och i skolan. Obligatorisk närvaro gäller för samtliga schemalagda lektioner och mentorsdagar.
Du som blir sjuk under dagen ska i första hand kontakta skolsköterskan och i andra hand mentor.

Hur kommer jag in i Frånvaro/Närvaro som elev?

Du som elev kommer in i Frånvaro/Närvaro:

 • Via skolans hemsida. Inloggning med Bank-ID krävs.
  Välj fliken Elev
 • Via Skolplattformen

Hur anmäler jag min frånvaro som myndig elev?

Om du är myndig anmäler du din frånvaro genom att gå till frånvaroanmälan och där:

 1. I frånvaro/närvaro
  - Klicka på Frånvaroanmälan
  - Klicka på ny Frånvaroanmälan
  - Välj anledning
  - Välj tid och datum och klicka på spara
   
 2. Om du inte har fått ett svenskt personnummer ring till skolan, före kl 8.00, på tel 08-50838600. (Det går inte längre att ringa telefonsvararen och knappa in ett personnummer.)
   
 3. Via appen Anmäl Frånvaro Stockholm som myndig elev, förutsatt att ditt telefonnummer är registrerat.

OBS! Omyndiga elever kan inte frånvaroanmäla sig själva genom appen Anmäl Frånvaro. 

Hur kommer jag in i Frånvaro/Närvaro som vårdnadshavare?

Du som vårdnadshavare kommer in i Frånvaro/Närvaro: 

 1. Via skolans hemsida. Inloggning med Bank-ID krävs.
  Välj fliken Medborgare
 2. Via Skolplattformen

Hur anmäler jag frånvaro för mina barn som vårdnadshavare?

Du som vårdnadshavare anmäler ditt barns frånvaro på följande sätt:

 1. I Frånvaro/Närvaro
  - Klicka på Frånvaroanmälan
  - Välj vilket barn det gäller
  - Klicka på Ny Frånvaroanmälan
  - Välj anledning
  - Välj tid och datum och klicka på spara 
   
 2. Om du inte har fått ett svenskt personnummer ring till skolan, före kl 8.00, på tel 08-50838600. (Det går inte längre att ringa telefonsvararen och knappa in ett personnummer.)
 3. Via appen Anmäl Frånvaro Stockholm
  Det är nödvändigt att rätt mobilnummer finns registrerat hos skolan för att appen ska fungera.

Via SMS:

Sms:a till 073-0121740

Anmäl frånvaro via sms

Nu kan du anmäla frånvaro till Skolplattformen via sms Som vårdnadshavare i Stockholms stad kan du nu via sms anmäla att ditt barn ska vara borta från förskolan/skolan vid sjukdom.
För att det ska vara möjligt måste ditt mobilnummer vara registrerat som kontaktuppgift i Skolplattformen. Om du har frågor om hur, ring supporten på 08–508 34 443.

Anmäl frånvaro (heldag)

Anmäl att ditt barn ska vara borta en heldag vid sjukdom genom att skicka barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) till telefonnummer 073-01 21 740
Obs! Glöm inte bindestrecket i personnumret.

Anmäl frånvaro (del av dag)

Anmäl att ditt barn ska vara bort en del av skoldagen genom att skicka barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN), radbryt, starttid – sluttid på frånvaron (HHMM-HHMM).

Skolans regler gäller
Skolans regler gäller för när på morgonen frånvaroanmälan ska göras för heldag. 

I dag – i morgon?
Från kl:18:00 kan du anmäla för nästa dag.

Anmäl frånvaro via app

Du som vårdnadshavare kan anmäla frånvaro till skola via en app. Som vårdnadshavare i Stockholms stad kan du via appen Anmäl frånvaro Stockholm på ett enklare sätt anmäla att ditt barn ska vara borta från skolan vid sjukdom.
För att det ska vara möjligt måste ditt mobilnummer vara registrerat som kontaktuppgift i Skolplattformen. Om du har frågor om hur, ring supporten på 08–50834443.

Du kan ladda ner appen från App Store eller Google Play. När du startar appen första gången skall du gå till inställningar och lägga till ditt barns personnummer. Därefter kan du anmäla frånvaro för heldag i formatet ÅÅMMDD-NNNN.

Appen skapar ett sms åt dig som du sedan kan skicka i väg. Eventuell trafikkostnad tillkommer. 

Skolans regler gäller

Skolans regler gäller för när på morgonen frånvaroanmälan ska göras för heldag.

I dag – i morgon?

Från kl:18:00 kan du anmäla för nästa dag

Manualer

Dela:
Kategorier: