Till innehåll på sidan

Skolans regler

Syftet med regler är att skapa en bra arbetsmiljö för alla, både för personal och elever. Blackebergs gymnasium är en arbetsplats för alla oss som visats här dagligen och vi utgör en del av varandras arbetsmiljö.

Blackebergs gymnasium är en stor skola med sina drygt 1200 elever och 110 personal. Det är viktigt att det dagliga arbetet fungerar så bra som möjligt. Syftet med verksamheten är ju att alla elever ska nå målen i läroplanen. Då behövs arbetsro och att man visar varandra hänsyn. Vi behandlar varandra i enlighet med läroplanens värdegrund för att alla ska kunna må bra och trivas.

Skolans huvudregel är att alltid handla på ett sådant sätt att det inte står i strid med denna värdegrund.

Det handlar om ömsesidig respekt och ett schysst beteende i och utanför klassrummen. Ibland kanske det inte är självklart – då är klassrådet ett bra forum att diskutera vad som är det bästa handlandet.

Några andra regler finns också. Egentligen är de naturliga konsekvenser av huvudregeln men vi har ändå i Skolkonferensen beslutat att förtydliga vad det innebär när det gäller fusk och mobiltelefonanvändning. I policydokumenten här bredvid hittar du vad som gäller. Vidare är det enligt ett riksdagsbeslut förbjudet för alla att röka på skolans område, inte minst därför att tobaksröken är ett allvarligt irritationsproblem för många.

Dela:
Kategorier: