Till innehåll på sidan

Föreningar

Idag finns ett antal aktiva föreningar på skolan, till exempel Skol-IF, Miljöföreningen och Jämlikhetskommittén. Kontakta Elevkåren om du är intresserad av att gå med i en förening eller starta en egen.

Gamla Blackebergare

Föreningen har till uppgift att verka för samhörighet och gott kamratskap mellan medlemmarna, att upprätthålla och befästa kontakten mellan skolan och tidigare elever.

Föräldraförening

Föräldraföreningen har arbetat med Blackebergs gymnasiums fortsatt goda utveckling sedan 1949, och vi behöver ditt stöd för att driva vår verksamhet vidare.

Skol-IF

Vi är Blackebergs gymnasiums äldsta förening och vi finns till för att främja idrott, glädje och gemenskap på skolan. Vi är en skolidrottsförening som för vidare traditioner och ständigt skapar nya!

Elevföreningar

Skol-IF, Miljöföreningen, Astronomiföreningen BLAST, Black Eagles Tifo och Blackans E-sport