Till innehåll på sidan

Föreningen Gamla Blackebergare

Föreningen är öppen för alla, som studerat vid Blackebergs Läroverk/Gymnasium eller i övrigt visat intresse för skolan och dess elever. Föreningen har till uppgift att verka för samhörighet och gott kamratskap mellan medlemmarna, att upprätthålla och befästa kontakten mellan skolan och tidigare elever.

Vi har ett nära samarbete med skolan. Det kan handla om ”föreläsning” i olika ämnen, stöd i yrkesvägledning, praktikplatser och studiebesök - för att nämna några exempel.

Vi har en väl utvecklad programverksamhet. Du kan följa med på intressanta promenader, gå på specialvisningar av museer och konserter eller kanske höra någon gammal blackebergare berätta om sitt specialintresse, oftast med trevliga träffar efteråt.

Som medlem får du vårt intressanta medlemsblad två gånger per år. Där kan du läsa både om skolan då och nu. Där hittar du också mer information om vår programverksamhet - både inför och efter arrangemangen.

Vi kan också ge stöd vid klassträffar, jubileumsfester eller liknande. Vi har aktuella adressregister till f d elever och vi delar gärna med oss av erfarenheter av liknande arrangemang.

Enligt våra stadgar delar vi årligen ut ett vårstipendium som numera är på 5000 kronor. Det går till elever som gjort insatser för sammanhållningen på skolan efter förslag från en nämnd på skolan. Sedan 2008 utdelas också varje år ett julstipendium på samma belopp. Det har hittills tilldelats elever som prisbelönats i en uppsatstävling där föreningen står för ämnesval och jury. Föreningen har också sponsrat skolans årliga retoriktävling genom att svara för andrapriset.

 

Hemsidan: http://www.gamlablackebergare.se 

Dela: