Till innehåll på sidan

Föreningen Gamla Blackebergare

Föreningen är öppen för alla, som studerat vid Blackebergs Läroverk/Gymnasium eller i övrigt visat intresse för skolan och dess elever.

Föreningen har till uppgift att verka för samhörighet och gott kamratskap mellan medlemmarna samt att upprätthålla och befästa kontakten mellan skolan och tidigare elever. Vi har en väl utvecklad programverksamhet med intressanta promenader, specialvisningar av museer, konserter och med studiebesök till platser som inte är så lätt tillgängliga för enskilda besökare, ofta med efter-sits under trevlig samvaro.

Som medlem får du vårt medlemsblad två gånger per år. Där kan du läsa både om skolan då och nu. Där, liksom på vår webbplats www.gamlablackebergare.se  hittar du också information om vår programverksamhet – både inför och efter arrangemangen. Vi kan också ge stöd vid klassträffar och jubileumsfester. Vi är vana att söka adresser till före detta elever och delar gärna med oss av erfarenheter av liknande arrangemang.

Föreningen Gamla Blackebergare har också ett engagemang för dagens elever i Blackebergs Gymnasium. Överskottet från föreningens verksamhet gå till priser och stipendier samt stöd till kuratorns verksamhet.

Ett sommarstipendium delas ut till elever som gjort insatser för sammanhållningen på skolan. Föreningen anordnar årligen en uppsatstävling och bidrar ekonomiskt till skolans retoriktävling och till det kunskapspris som i Nobels anda delas ut i anslutning till föreningens årliga höstfest.

Webbplats: http://www.gamlablackebergare.se

 

Dela: