Till innehåll på sidan

Återkalla ansökan

Du som vill återkalla ansökan till sommarskolan, fyll i ditt fullständigt namn och personnummer.

år,mån,dag samt fyra siffror eller TF. Ex: 20010712-2247 eller 20010712-TF11