sommarskolan frånvaroanmälan

Sommarskolan frånvaroanmälan

år,mån,dag samt fyra siffror eller TF. Ex: 20010712-2247 eller 20010712-TF11