Till innehåll på sidan

Inriktning naturvetenskap och samhälle

Inom inriktningen naturvetenskap och samhälle fördjupar du dig i biologi, kemi, geografi och samhällskunskap vilket ger en helhetssyn på omvärlden ur flera perspektiv. Du utvecklar förmågan att planera och genomföra experiment, göra iakttagelser, tolka och redovisa resultat samt analysera händelser i samhället. Du får därmed goda förkunskaper inom många områden för studier på högskolenivå. Utbildningen passar dig som vill bli miljövetare, samhällsvetare och biolog. Men eftersom vi ger dig möjlighet att välja till kurser i fysik och matematik så kan du få samma behörighet som de som läser inriktningen naturvetenskap, vilket gör att du kan bli behörig för att söka utbildningar till civilingenjör och läkare.

Denna utbildning är perfekt för dig som är intresserad av naturvetenskapliga ämnen och som samtidigt vill fortsätta fördjupa dig i de samhällsvetenskapliga ämnena. Blackebergs gymnasium har många spännande samarbetsprojekt och
utbyten med olika länder i Europa.

Ladda ner poängplan för naturvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap

Dela: