Kurator

Vi som arbetar som kuratorer på skolan heter Åsa Wiklund och Maria Zetterman. Till oss är du välkommen om du har funderingar, tankar om livet, små eller stora problem som bekymmer i skolsituationen, med kompisar eller hemma. Kanske vill du ses någon enstaka gång för att bolla en tanke, eller flera gånger vid större funderingar.

Om du behöver mer stöd än det vi erbjuder i skolan kan vi också hjälpa dig vidare. Vi har tystnadsplikt. 

Vi ingår i skolans elevhälsoteam och samarbetar med studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, speciallärare, skolsköterskor och rektorer. Du kan alltid ta kontakt med oss, så hjälper vi dig till rätt person.

Är du förälder, kompis, god man eller på annat sätt anhörig till en elev på skolan? Du är också välkommen att kontakta oss för råd, frågor eller funderingar.

Under respektive namn hittar du våra kontaktuppgifter och till vem av oss du främst ska vända dig till i olika frågor, utifrån vilket program du går på eller vad du behöver hjälp med.

Åsa Wiklund
08-508 386 44
Asa.wiklund@stockholm.se
Natur-, samhälls- och ekonomiprogrammet
Måndag - fredag

Maria Zetterman
08-508 386 16
Maria.zetterman@stockholm.se
Språkintroduktion, CSN och stipendier
Tisdag, torsdag och varannan fredag (ojämna veckor)

Dela:
Kategorier: