Till innehåll på sidan

Ledighetsansökan

Helst ska en elev inte vara borta från studierna mer än vid sjukdom och akuta händelser eleven ej rår över. Om en elev ändå önskar ledigt är det viktigt att elev/vårdnadshavare är medvetna om följande:

En elev/vårdnadshavare som ansöker om ledigt från undervisningen är själv helt ansvarig för ev konsekvenser av missad undervisning. Skolan tar med sitt beviljande ej ställning till om ledigheten är lämplig eller ej, utan den bedömningen står helt och hållet elev/vårdnadshavare för.

Särskilt viktigt att tänka på är:

  • missad undervisningstid kan ge sämre underlag inför betygssättningen
  • läraren kan neka hjälp med moment som missats p g a ledigheten
  • eleven kan inte ställa några krav på skolan för att läsa in förlorad undervisning
  • vid beslut om ev framtida stödinsatser kommer ledigheten att tala emot sådana 

Ledighetsansökan görs numer direkt i frånvarosystemet. Ansökan måste göras minst 14 dagar innan ledigheten av myndig elev eller vårdnadshavare.

Du kommer sedan få ett mail med besked om rektor har beviljat eller avslagit er ansökan. Ansökan görs i frånvarosystemet genom att klicka på länken

Ledighetsansökan

 

Ni kommer då att få fylla i nedanstående formulär:

Dela: