Till innehåll på sidan

Digitalt

Antal: 9

 • Where does it come from?

  Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old.

  Kategorier:
 • I höst får lärare nya möjligheter att göra skillnad.

  Skickliga lärare är avgörande för att Du som elev ska lyckas i skolan!

  Stockholm stad satsar nu ytterligare stort på att ge skickliga lärare möjlighet att utveckla undervisningen, och därmed hela skolan.

  Inför höstterminen kommer staden att ha rekryterat över 800 förstelärare och lektorer, vilka kommer att ha fokus på utveckling av undervisningen och därmed hela skolans utveckling.

  Vill du veta mer om Stockholms stads satsning på att utveckla undervisningen?
  Gå in på www.pedagogstockholm.se/karriar

 • Föreningen Gamla Blackebergare

  Föreningen är öppen för alla, som studerat vid Blackebergs Läroverk/Gymnasium eller i övrigt visat intresse för skolan och dess elever. Föreningen har till uppgift att verka för samhörighet och gott kamratskap mellan medlemmarna, att upprätthålla och befästa kontakten mellan skolan och tidigare elever.

  Kategorier:
 • Frånvaro/Närvaro

  Blackebergs gymnasium har från och med vårterminen 2018 gått över till frånvarosystemet FNS. Detta innebär vissa förändringar för elever och vårdnadshavare. I FNS kan elev och vårdnadshavare få en överblick över elevens frånvaro.