Särskilt stöd

Antal: 2

 • Studiehjälp

  På Blackebergs gymnasium finns en specialpedagog, en speciallärare inriktad på läs-, skriv- och språkutveckling och en specialpedagog inriktad på matematik.

  Kategorier:
 • Teknikstöd i skolan

  Lathundar till talsyntesprogram och rättstavningsprogram i svenska och engelska
  Dessa program finns på skolans alla elevdatorer.

  Kategorier: