Till innehåll på sidan

Naturvetenskapsprogrammet

Är du nyfiken på hur världen omkring dig fungerar? Vill du vidga din förståelse av naturvetenskapens roll i samhällsutvecklingen? Vill du analysera, formulera och lösa problem med hjälp av naturvetenskapliga metoder? Är du inställd på att studera vidare efter gymnasiet?

 

Inriktning naturvetenskap

Inom inriktningen naturvetenskap fördjupar du dig i matematik, biologi, kemi och fysik. Du utvecklar förmågan att planera och genomföra experiment, göra iakttagelser, tolka och redovisa resultat. Du får därmed goda förkunskaper för studier på högskolenivå inom det naturvetenskapliga och tekniska området.Utbildningen passar bra för dig som vill bli läkare, veterinär, civilingenjör eller biolog. Men utbildningen passar även dig som inte riktigt bestämt dig för vad du vill bli och vill hålla alla dörrar öppna inför framtiden. 

Vi har ett nära samarbete med Stockholms universitet och Karolinska Institutet inom ramen för vår kurs Naturvetenskaplig specialisering som du kan välja som programfördjupning i årskurs 3. Blackebergs gymnasium har många internationella kontakter och spännande samarbetsprojekt i Europa.

Ladda ner poängplan för naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap

Programfördjupning

Inriktning naturvetenskap och samhälle

Inom inriktningen naturvetenskap och samhälle fördjupar du dig i biologi, kemi, geografi och samhällskunskap vilket ger en helhetssyn på omvärlden ur flera perspektiv. Du utvecklar förmågan att planera och genomföra experiment, göra iakttagelser, tolka och redovisa resultat samt analysera händelser i samhället.
Du får därmed goda förkunskaper inom många områden för studier på högskolenivå. Utbildningen passar dig som vill bli miljövetare, samhällsvetare och biolog. Men eftersom vi ger dig möjlighet att välja till kurser i fysik och matematik så kan du få samma behörighet som de som läser inriktningen naturvetenskap, vilket gör att du kan bli behörig för att söka utbildningar till civilingenjör och läkare.
Denna utbildning är perfekt för dig som är intresserad av naturvetenskapliga ämnen och som samtidigt vill fortsätta fördjupa dig i de samhällsvetenskapliga ämnena. Blackebergs gymnasium har många spännande samarbetsprojekt och
utbyten med olika länder i Europa.

Ladda ner poängplan för naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap och samhälle

Programfördjupning

Särskild variant musik

Utbildningen syftar till att ge dig med både naturvetenskapligt och musikaliskt intresse möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom bägge områdena. Kombinationen av teori och kreativitet ger en bra balans i studierna, stimulerar båda hjärnhalvorna och ger ökade möjligheter till hög måluppfyllelse i alla ämnen.
Om du vill ha behörighet för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolan så ger vi dig möjlighet att läsa kursen Fysik 2 som eget val, vilket ger samma breda behörighet som det klassiska naturvetenskapsprogrammet inriktning natur.
I kursen Instrument eller sång 1, får du enskild undervisning på sång eller på ditt huvudinstrument. I kursen Ensemble 1 sjunger och spelar du i olika genrer, främst inom rock och pop. Du får möjlighet att delta i och sätta upp en större musikalproduktion. Blackebergs gymnasium har en lång tradition av uppskattade musikalföreställningar som bland annat Grease och Hair.

För att antas ska du minst ha betyget C i musik. Du ska också genomföra ett färdighetsprov.

Ladda ner poängplan för naturvetenskapliga programmet särskild variant Musik

Särskild variant arkitektur

Utbildningen syftar till att ge dig med både naturvetenskapligt- och bildintresse möjlighet att fördjupa dig inom bägge områdena. Kombinationen v teori och kreativitet ger en bra balans i studierna, stimulerar båda hjärnhalvorna och ger ökade möjligheter till hög måluppfyllelse i alla ämnen. Om du vill ha behörighet för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolan så ger vi dig möjlighet att läsa kursen Fysik 2 som eget val, vilket ger samma breda behörighet som det klassiska naturvetenskapsprogrammet inriktning natur.
Du som har funderingar på att bli arkitekt kan förbereda dig för arkitektprovet eller andra praktiska prov till konstnärliga utbildningar när du läser kurserna Bild och form 1, Design och Arkitektur. I åk tre kan du som är intresserad av scenografi välja kursen Estetisk kommunikation där du får möjlighet att arbeta fram scenografin i en musikaluppsättning.

För att antas ska du minst ha betyget C i bild. Du ska också lämna in arbetsprover.

Ladda ner poängplan för naturvetenskapliga programmet särskild variant Arkitektur

Dela:
Ingress: 
Är du nyfiken på hur världen omkring dig fungerar? Vill du vidga din förståelse av naturvetenskapens roll i samhällsutvecklingen? Vill du analysera, formulera och lösa problem med hjälp av naturvetenskapliga metoder? Är du inställd på att studera vidare efter gymnasiet?