Till innehåll på sidan

Coronaanpassad på Blackebergs gymnasium

Anpassningar som görs på Blackebergs gymnasium HT20 med anledning av Corona

Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och de direktiv som Utbildningsförvaltningen ger. Vårt uppdrag och vår utgångspunkt är att bedriva undervisning med högsta möjliga kvalitét utifrån de förutsättningar som råder.

Utifrån de rekommendationer och direktiv som gäller just nu så gör vi detta på Blackebergs gymnasium: 

 • vi håller avstånd när så är möjligt 
 • vi tvättar händerna flera gånger om dagen och alltid innan lunch 
 • vi stannar hemma om vi har förkylningssymptom 
 • vi undviker att åka kommunalt om det är möjligt  

Dessutom:  

 • vistas vi utomhus på raster om möjligt 
 • sprider vi ut oss och sitter inte kvar i matsalen längre än nödvändigt, så att vi lämnar plats och undviker trängsel. Matborden spritas med jämna mellanrum varje dag 
 • bestämmer läraren placering i klassrummet i syfte att begränsa antalet närkontakter (vi byter inte placering lika ofta som vanligt) 
 • kommer större samlingar att undvikas. Traditioner är viktiga på Blackeberg men några kommer att ställas in och andra kan anpassas.
 • är Skoldagens start utspridd så att inte alla elever börjar samtidigt och ibland är lunchen senarelagd för några klasser för att undvika trängsel. Detta kan innebära att klassen fått håltimme.  
 • finns handsprit utplacerat i alla klassrum och gemensamma utrymmen
 • städas skolan mer än vanligt, bla städas toaletterna två gånger om dagen samt lysknappar, handtag och räcken spritas av varje dag.  
 • vädras klassrummen efter varje lektion. 
 • påminner vi varandra om dessa rutiner om någon glömmer 

Var och en måste ta ansvar i denna situation. Viktigast är att man inte kommer till skolan om man känner förkylningssymptom. Det gäller både personal och elever.

Stockholm stad har också beslutat att ca 20 % av eleverna följer undervisningen hemifrån varje dag, för att avlasta lokaltrafiken. Det är upp till varje skola att bestämma hur det ska göras utifrån våra förutsättningar. Vi har beslutat att de som går i åk 2 och åk 3 kommer att få följa undervisningen hemifrån 1-2 dagar i veckan fram till höstlovet. Dagarna kommer att rotera för att det inte ska påverka vissa ämnen och kurser mer än andra. Eleverna som berörs av detta följer då ordinarie schema via Teams hemifrån.

Elev i riskgrupp behöver lämna in läkarintyg till skolsköterska. För dessa elever får vi ha en enskild dialog om hur vi kan lösa studierna på bästa sätt givet förutsättningarna. Som vårdnadshavare är det viktigt att du har lagt in kontaktuppgifter i Skolplattformen så att du kan hålla dig uppdaterad.

Det kommer att bli en speciell höst men som vanligt på Blackebergs gymnasium så hjälps vi åt för att göra skolan till en trivsam och trygg miljö för alla som vistas här.  

Catrine Hedlund - rektor
Magnus Silfverstolpe, Sane Ylikelloniemi och Gabriella Bernerson - biträdande rektorer

Dela: