Blackan har ett skolbibliotek i världsklass

Skolbibliotek i världsklass

Vi är oerhört stolta över att kunna meddela att Blackebergs gymnasium är utsett till att ha ett skolbibliotek i världsklass.

Blackebergs gymnasiebiblioteks vision

”Biblioteket är ett naturligt kunskapscentrum, där elever och personal har tillgång till flera olika slags pedagogiska resurser av hög kvalitet, som är i takt med samhällsutvecklingen.

Biblioteket är en plats som ska ge eleverna studiemotivation. Tillsammans med skolans pedagoger skall bibliotekarien verka för att utveckla metoder som stimulerar elevernas läslust, informationssökningsprocess och analytiska förmåga.”

Då hälften av Sveriges elever inte har ett bemannat skolbibliotek vill fackförbundet DIK lyfta skolbibliotek som är goda exempel på vad ett skolbibliotek ska vara. DIK har en expertgrupp som speciellt arbetar med skolbiblioteksfrågor.

DIKs definition av skolbibliotek är:

"Skolbiblioteket är en pedagogisk funktion. Skolbiblioteksuppdrag definieras av skollagen och nationella kurs- och läroplaner. Under ledning av kompetent personal stärker skolbiblioteket elevernas digitala och språkliga kompetens i en vidgad textvärld."

För att få utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass är kriterierna:

  • Är en tydlig del i skolans pedagogiska vision
  • Samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande
  • Stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld
  • Stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier
  • Erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser
  • Har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning
Dela:
Kategorier: