Reservlistan!

 Till vår stora glädje så är det även i år ett otroligt stort intresse för Blackebergs gymnasium och vår reservlista är lång. För att underlätta för alla berörda så har vi bestämt följande gång när det gäller reservantagningen:

-Fram till den 19 augusti sköter Gymnasieantagningen reservlistorna för vår skola. Från och med den 19 augusti och fram till och med den 4 september tar vi över den själva och följer strikt denna reservlista. När det blir en ledig plats så ringer vi till den elev som står först på tur (eller målsman) via de kontaktuppgifter som finns på listan dvs. de kontaktuppgifter som eleven lagt upp på sin sida på www.gyantagningen.se

-Om endast bristfälliga eller felaktiga telefonnummer finns - så att vi ej lyckas nå den elev som står på tur - kontaktar vi den elev som står näst på tur osv. Det är alltså mycket viktigt att rätt telefonnummer finns med på reservlistan. Vill ni försäkra er om att vi har alla de kontaktuppgifter vi behöver för att nå er på ett snabbt och enkelt sätt, så skicka gärna ett mejl med aktuella mobilnummer, personnummer på eleven, namn och sökt program till: elina.ekblom@stockholm.se 

- Elever som står på Gymnasieantagningens lista måste höra av sig och uttrycka att de är intresserade av en plats även efter den 4 september, annars stryks de från listan det datumet. Mejla till ovanstående mejladress.

-Sådana elever, liksom andra som hör av sig, utgör underlag för en ny lista som respektive SYV upprättar. Där är det inte automatiskt anmälningsdatum eller poäng som gäller utan det blir en individuell bedömning där sådana saker som kön, språkval och andra faktorer kan spela in.

-Efter den 4 september tar vi i första hand i elever som redan går på Blackeberg men som vill byta program eller inriktning.

Med vänlig hälsning

Elina Ekblom Studie- och yrkesvägledare

Dela: