Energy from Sun to life

Energy from Sun to Life
– ett multilateralt EU-projekt mellan Stockholm, Helsingfors och Paris

Målet med projektet var att öka elevers och lärares kunskaper om energi, det naturvetenskapliga arbetssättet och språkets roll inom naturvetenskap, i ett för skolan nytt sammanhang. Vi ville visa att internationella kontakter, sociala aspekter och samarbete över gränserna är en viktig del av arbetet för en forskare och andra som arbetar inom naturvetenskap. Med dessa aspekter av naturvetenskap som utgångspunkt utvecklade vi metoder för ämnesövergripande undervisning.

I projektet ingick elever samt lärare i naturvetenskap och engelska från gymnasieskolor i Helsingfors, Paris och Stockholm. Eleverna som deltog från Blackebergs gymnasium gick första året på Naturvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap (NS). På våren 2012 testade den dåvarande NS1:an aktiviteterna på Vetenskapen hus. Själva utbytena genomfördes med NS1:an året därefter.

Skolorna samarbetade runt tre praktiska elevprojekt om energi. Varje skola fick ansvar för att planera ett projekt tillsammans med ett vetenskapscentrum; Universcience i Frankrike, Heureka i Finland och Vetenskapens hus i Sverige. Elevprojekten handlade om olika aspekter av förnyelsebar energi och naturvetenskapligt arbetssätt. I Frankrike handlade projektet om fotosyntes, i Finland om förnyelsebara energikällor och i Sverige om solenergi. Elever från alla tre skolor deltog i alla tre projekten. Som gemensamt arbetsspråk använde vi engelska.

Inför varje utbyte fick eleverna en uppgift att förbereda i skolan. Utbytena startades med att eleverna redovisade resultaten av den gemensamma uppgiften för varandra. Därefter delades eleverna in i mindre grupper som bestod av elever från alla tre länder. I dessa grupper genomförde eleverna experiment och undersökningar, skrev rapporter, tillverkade postrar och hade muntliga presentationer. Lärarna utbytte erfarenheter och utvecklade material för undervisning och bedömning.

Under partnerskapets andra år utvecklades en plattform på eTwinning http://newtwinspace.
etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=13751696, där viktiga dokument och
fotografier laddades upp. Feedback mellan elever och mellan lärare var hela tiden en viktig
del av arbetet. I slutet av partnerskapet byggdes även en webbsida http://webfronter.com/stockholm/energyfromsuntolife där det finns en utförligare beskrivning av projektet, undervisningsmaterial och erfarenheter från projektet.

Dela:
Kategorier: