Blackeberg är fantastiskt!

Igår debatterade 10 politiska partier sina åsikter inför en fullsatt aula. Det kommande EU-valet stod i fokus och frågor som snus och skatter, feminism och fildelning, EU-medlemskap och miljöfrågor och människosyn dryftades. Elevkåren skötte arrangemanget felfritt, liksom organisationen av bokbord i ljushallen. Argument stöttes och blöttes, och många tog  chansen att skriva sitt namn under rubriken ” Ingen rasism på vår skola”. Med spänning avvaktar vi nu skolans EU-val 19 maj.

När politiken drog sig tillbaka tog äggen över. Långbord dukades i ljushallen och under ledning av det elevsociala utskottet gav sig eleverna i kast med att måla fina påskägg. Resultatet blev drygt 100 ägg som nu står utställda.  Även här väntar val – vilket är årets bäst målade påskägg?

Magnus Silfverstolpe

Dela:
Kategorier: