Klimatförändringar redan 700 år sedan?

Snowball Earth heter hypotesen som syftar på en klimathändelse som tros ha inträffat för ca 700 miljoner år sedan. Hypotesen är att hela jorden blev nedisad och förvandlades till en snöboll. 13 Blackebergs-elever som läser kursen Naturvetenskaplig forskning med inriktning klimat har gjort en resa till ön Islay i Skottland som är en av de få platser i världen där man fortfarande kan hitta spår av denna händelse i berggrunden. Eleverna fick under ledning av klimatforskaren professor Alasdair Skelton lära sig att läsa av landskapet och leta efter spår i berggrunden för att försöka ta reda på om det verkar troligt att detta har hänt.

Resan är ett led i samarbetet som Blackebergs Gymnasium har haft med klimatforskare från Stockholms Universitet, Institutionen för geologiska vetenskaper. Eleverna har via detta samarbete fått möjlighet att studera hur klimatet varierat de senaste 100, 10.000 och miljoner åren.

Hypotesen om Snowball Earth är idag omdebatterad av forskare. Vissa läser av landskapet med slutsatsen att den ägt rum, andra inte. Frågan är vilken slutsats våra elever kommer att komma fram till?

Camilla Bredberg 

Dela: