Årets lärarlag 2018

Språkintroduktionslaget tilldelas priset Årets lärarlag 2018 inom kategorin Mottagande och undervisning av nyanlända i skolan.

I detta arbetslag finns ett nära samarbete mellan lärare, EHT och skolledning. Detta samarbeta har generat stora fördelar för såväl personal som elever. Allt arbete som genomföras är förankrat i styrdokumenten och de olika professionernas samverkan gör att de kan säkerställa att alla delar täcks in.

Deras gemensamma fokus på eleverna får eleverna att se en helhet, känna trygghet och tillit i skolan vilket medför att de kan fokusera på sina studier vilket bidrar till att målen kan uppnås. Arbetslaget tar hand om varandra och tar alltid ett lösningsfokus, de diskuterar kontinuerligt kring hur man kan förbättra arbetet. De uttrycker själva att då de kommer in i sitt gemensamma arbetsrum är det som att fyllas på med energi!

Stockholm 2018-10-03

Dela: