Kunskapspriset 2019

Under veckan tillkännages vilka som kommer att tilldelas Kunskapspriset 2019. Kunskapspriset hör, tillsammans med Idrottsskölden och Almquistpriset, till de finaste utmärkelserna vid Blackebergs gymnasium. Det finns sex priskategorier: kemi och fysik, språk &litteratur, fredspris samt ekonomipris. Initiativtagare till priset är skolbiblioteket och alumnföreningen Gamla Blackebergare. Det är dock lärarna i respektive ämneskollegium som utser pristagarna och motiverar varför just de utvalda eleverna så innerligt väl förtjänar sina priser. Priset i fysik går i år till Niklas Önne, NA17D. Han belönas, förutom för sina gedigna kunskaper i fysikämnet, också för att varit en drivande och samlande kraft i skolans astronomiförening BLAST, känd för dess många uppskattade arrangemang, däribland några mycket tankeväckande och välbesökta föreläsningar under åren.

I onsdags tillkännagavs att Johan Silfverplatz, NA17A, tilldelas Kemipriset. Johan, skriver lärarna i sin motivering, helt sedan första årskursen visat intresse för kemi. Han är känd för att ställa bra frågor och jobbar ambitiöst teoretiskt och praktiskt. Nu i trean visar Johan vilja att själv undersöka och experimentera i kemin på egen hand i samband med sitt gymnasiearbete och den naturvetenskapliga specialiseringskursen.

Idag, torsdag, stod det klart att kommer att Imani Vestin Cantell, NA17D,  tilldelas priset i språk och litteratur. Hon belönas, skriver skolans språklärare i sin motivering, för ett helt extraordinärt litteraturintresse. Två romaner i veckan - helst på engelska – är den genomsnittliga veckoläsningen, vid sidan av läxor och plugg. I motiveringen pekar lärarna på sambandet mellan hennes analysförmåga och läsning. 

Lördagen 9 november kl.18.30 är alla Kunskapsprisvinnare inbjudna till Gamla Blackebergares  jubileumsmiddag. Under denna kväll utdelas Kunskapspriserna.

Einar Spetz 

Dela: