Klimatforskning på ön Islay, Skottland

Blackebergs gymnasium har under de senaste sju åren haft ett samarbete med klimatforskare från Institutionen för geologiska vetenskaper på Stockholms universitet. Eleverna har via samarbetet fått möjlighet att utföra fältstudier tillsammans med erfarna forskare för att studera hur klimatet varierat bakåt i tiden. Syftet med fältarbetet är att träna gymnasieungdomar i naturvetenskapligt arbetssätt. Konkret har eleverna gjort fältarbete i Abisko, på Gotland, på Askö och i Skottland.

I år åkte 25 elever som går en Naturvetenskaplig specialiseringskurs med inriktning klimat till ön Islay för att studera snöbollsjordshypotesen, en klimathändelse som tros ha inträffat för cirka 700 miljoner år sedan. Hypotesen går ut på att hela jorden genomgått en global glaciation och förvandlats till en frusen snöboll där det mesta av livet på jorden tros gått under.

Ön Islay är en av de få platser i världen där man fortfarande kan hitta spår av denna händelse i berggrunden. Eleverna har under klimatforskaren professor Alasdair Skeltons ledning, fått lära sig att läsa av geologin i landskapet och leta efter spår i berggrunden ifrån denna dramatiska händelse. Hypotesen om snöbollsjorden är idag omdebatterad av forskare. Vissa läser av landskapet med slutsatsen att den ägt rum, andra inte. Frågan är vilken slutsats våra elever kommer komma fram till?

 

Camilla Bredberg

Dela: