Uppdaterad information, 13 mars, med anledning av Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Utbildningsförvaltningen och Blackebergs gymnasium följer hela tiden utvecklingen och agerar efter myndigheternas rekommendationer.

Det är viktigt att alla följer Folkhälsomyndighetens bedömning. Alla elever som uppvisar symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska sjukanmälas av vårdnadshavare eller av sig själva om de är myndiga. Det vill säga i enlighet med ordinarie sjukanmälningsrutiner på skolan. De ska stanna hemma tills de är symptomfria och under tiden i möjligaste mån följa undervisningen via Teams.

Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Vi vill uppmana alla som stannar hemma vid uppvisade symptom att verkligen stanna hemma, inte umgås med klasskamrater och andra vänner privat. Detta för att minska risken för spridning.

Det finns många önskemål om att vi ska stänga skolan men vi följer Stockholms stads och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Skolan håller öppet som vanligt. Elever och medarbetare som är friska ska gå till skolan.

Följande information fick eleverna onsdag 11 mars:

För elever som av olika anledningar är hemma de kommande veckorna och är tillräckligt friska för att följa undervisningen gäller följande:

För att du inte ska tappa tempo uppmanar vi dig att följa undervisningen via Teams. I möjligaste mån kommer din lärare att återkoppla på frågor via Teams under ordinarie lektionstid. Ta kontakt med kurskamrater för att få tillgång till lektionsanteckningar och information.

En förutsättning är att du har tillgång till undervisningsmaterial. Finns detta i skolan ansvarar du för att själv eller via ombud hämta detta.  Kan du inte ombesörja hämtning av material kan du kontakta någon specialpedagog för att få åtkomst till inläsningstjänst för inlästa skolböcker.

I dagsläget finns inga planer på att kurser förlängs, så det är ditt ansvar att följa undervisningen hemifrån. Om du uteblir från ett examinationstillfälle så avgör undervisande lärare om, när och hur du får visa dessa kunskaper, baserat på det underlag läraren redan har.

I skrivande stund har vi inga nya bekräftade fall av covid-19 på skolan. Den elev som testat positivt för covid-19, och som vi tidigare informerat om, befinner sig i hemmet. Några av de som befunnit sig i karantän har testat negativt, ytterligare några väntar på besked.

För information om det nya coronaviruset kan du läsa mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyacoronavirus

Rektorerna
Catrine Hedlund och Magnus Silfverstolpe 

Dela: