Uppdaterad information, 16 mars, med anledning av Coronaviruset

I nuläget finns inga planer på att skjuta upp kurser, elevaktiviteter eller student. Vi har hittills endast ställt in/skjutit upp samtliga utlandsresor. Det är utifrån vad vi vet idag omöjligt att förutspå hur utvecklingen kommer att bli.

Vi har full förståelse för att det finns en oro, men vårt huvudspår är att verksamheten ska fortsätta, med nödvändiga anpassningar. Kurser ska fortgå i möjligaste mån oavsett om lärare och/eller elever är frånvarande. Planerade prov genomförs med närvarande elever. För de som är sjuka kan proven eventuellt användas i efterhand som ett övningstillfälle, det avgörs av undervisande lärare.

Vi planerar idag för mösspåtagning och studentfirande. Det är möjligt att vi kommer att behöva göra en del anpassningar, men i vilken form vet vi inte nu. Förra veckan, vecka 11, var ca 75 % av eleverna i skolan, liksom huvuddelen av personalen. Fortfarande och tills vidare gäller att man stannar hemma om man har förkylningssymptom eller är extra infektionskänslig men kommer till skolan om man är frisk.

Förra veckan mejlade vi, gick ut på teams och på hemsidan, instruktioner till eleverna som är hemma om hur de kan följa undervisningen. Det gäller fortfarande. Även lärare som känner av förkylningssymptom ska vara hemma. De genomför då om möjligt lektionen via teams. 

Elever och personal, behöver alla hjälpas åt för att på bästa sätt klara av situationen och låta lärandet fortgå. Om läget förändras på kort eller lång sikt kommer vi ut med uppdaterade instruktioner.

Eftersom prover inte längre tas på andra än de tillhörande riskgrupperna och sjukvårdspersonal kommer vi heller inte att uppdatera om vi får kännedom om att ytterligare någon elev testat positivt.

Det vi kan säga nu är att det finns några elever satta i karantän som inte kommer att testas, samt några med förkylningssymptom som heller inte kommer att testas. För samtliga gäller att de är hemma till dess att de eller deras anhöriga är symptomfria, enligt de direktiv de fått av sjukvården. Vi har även elever som är hemma för att de tillhör en riskgrupp. 

Skolledningen

 

Dela: