Uppdaterad information, 17 mars, med anledning av Coronaviruset

Utbildningsförvaltningen har utifrån regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation beslutat om att all gymnasieundervisning ska ske på distans från och med den 18 mars. Men vi fortsätter bedriva undervisning.

Det främsta skälet är att du som gymnasieelev klarar dig själv och bättre kan ta ansvar för dig och dina studier jämfört med elever i förskolan och grundskolan. Dessutom rör sig äldre elever (på gymnasiet) över större geografiska områden på sin väg till skolan vilket kan medföra en ökad smittorisk. Vi förväntar oss att du som elev lever upp till det ansvar som nu ges till dig, att du fortsätter att studera och följa undervisningen hemifrån och att du stannar hemma och inte träffar kamrater på andra ställen än digitalt.

Det är viktigt att understryka att vi inte stänger skolan utan bedriver undervisningen på annat sätt.

Dina lärare kommer att finnas på Teams enligt samma schema som ni har nu, med samma start och sluttider på era lektioner. Både examinationer, inlämningar och genomgångar sker digitalt, planeringen kan komma att anpassas utifrån rådande situation, det är därför viktigt att du är med på Teams när lektionen startar. Att delta på lektionen via Teams innebär närvaro på lektionen.

En viktig del av undervisningen är den formativa återkopplingen du får av din lärare, därför planeras det nu för vilka förändringar som behöver göras för att du på bästa sätt ska få möjlighet till det fast du sitter hemma. På fredag 20/3 har vi bestämt att lärarna ska ha en planeringsdag för att hitta de bästa strategierna för er, därför utgår all undervisning den dagen. Har du ett inplanerat prov på fredag så kommer du få information från din lärare om vad som gäller för just det provet. Nästa vecka fortsätter undervisningen på distans enligt schema.

I dagsläget kan vi inte säga hur det blir med de nationella proven, men vi återkommer så fort vi vet mer med information om det. I nuläget planerar vi för att de ska genomföras men med vissa anpassningar.

Skolan kommer att vara öppen så att du kan hämta det material du behöver (vi tillåter bara friska elever att komma in, är du sjuk får du be någon att hämta åt dig). Tyvärr kan vi inte tillåta att ni sitter på skolan och studerar. En förutsättning för att kunna följa undervisningen hemifrån är att ni har tillgång till internetuppkoppling. Om du inte har det kontakta skolledningen eller kurator så ska vi försöka hjälpa dig.

Vi vet inte hur länge vi behöver bedriva undervisning på distans men vi återkommer med uppdaterad information kontinuerligt. Det är därför viktigt att du som elev läser din mejl dagligen. Har du frågor eller funderingar får du gärna höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar
Skolledningen

Dela: