Till innehåll på sidan

Spår efter en global 700 miljoner år gammal glaciation?

Blackebergs gymnasium har under de senaste åtta åren haft ett samarbete med klimatforskare från Institutionen för geologiska vetenskaper på Stockholms universitet.

Eleverna har via samarbetet fått möjlighet att utföra fältstudier tillsammans med erfarna forskare för att studera hur klimatet varierat bakåt i tiden. Syftet med fältarbetet har varit att träna gymnasieungdomar i naturvetenskapligt arbetssätt. Konkret har eleverna tidigare år gjort fältarbeten i Abisko, på Gotland, på Askö och i Skottland.

I år åkte 25 elever som går en Naturvetenskaplig forskningskurs med inriktning klimat till sprickzonen i Vättern för att studera snöbollsjordshypotesen, en klimathändelse som tros ha inträffat för cirka 700 miljoner år sedan. Hypotesen går ut på att hela jorden genomgått en global glaciation och förvandlades till en snöboll där det mesta av livet på jorden tros gått under.

Sprickzonen i och kring Vättern är en av de få platser i världen där man fortfarande kan hitta spår av denna händelse i berggrunden. Eleverna har under klimatforskaren professor Alasdair Skeltons och geologistudenten William Westin ledning, fått lära sig att läsa av geologin i landskapet och leta efter spår i berggrunden ifrån denna dramatiska händelse. Hypotesen snöbollsjorden är idag omdebatterad av forskare. Vissa läser av landskapet med slutsatsen att den ägt rum, andra inte. Frågan är vilken slutsats våra elever kommer komma fram till?

Anders Nordlöf och Camilla Bred

Dela: