Till innehåll på sidan

Hur skulle ett närområde kunna utvecklas

Detta var uppgiften som åk 3 på skolans Naturvetenskapligt program inriktning arkitektur arbetat med under terminen under ledning av sin lärare Martina Lundborg.

Med proffsiga modeller och genomtänkta förklaringar redovisades gruppernas arbeten under tisdagen 11 november. Projekten  att skapa en attraktiv mötesplats opponerades sedan av kamraterna. Eleverna presenterade genomtänkta och tilltalande förslag. Socialt samspel, solens vandring på himlen, service och tillgänglighet var bara några av alla de perspektiv som funnits med i skapandet av ett utvecklat Blackebergs torg.

Gabriella Bernerson

Dela: