A-Ö i biblioteket

Böckernas ordning. Biblioteket använder DDK. Facklitteraturen är indelad och uppställd efter ämne. Till varje ämne finns ett nummer. Här hittar du en översikt över ämnena och deras nummer.

Databaser. Genom biblioteket har du tillgång till databaserna Landguiden, Mediearkivet, Nationalencyklopedin samt Worldbook online. Lärare och elever kan gratis skaffa personligt konto för Nationalencyklopedin

Datorer. Eleverna har egen bärbar PC. I biblioteket finns två stationära datorer varav en är kopplad till scanner. Alla elevdatorer går att koppla till bibliotekets skrivare. 

Fjärrlån. Vi erbjuder fjärrlån. Det är när man lånar in böcker från andra bibliotek. Vi lånar främst in från andra kommunala gymnasiebibliotek i Stockholm. Det kan ta upp till en vecka innan en beställd bok kommer till skolan.

Förfallodatum, påminnelser och krav brev. 28 dagar är vanlig lånetid för böcker. Därefter ska böckerna antingen lånas om eller lämnas tillbaka. Det går oftast bra att förlänga lånetiden. Biblioteket skickar två påminnelser. För böcker som inte kunnat återlämnas kräver skolan ersättning av lånaren/vårdnadshavaren. Kravbrev skickas efter påminnelserna.

Inköpsförslag. Du kan lämna inköpsförslag direkt till bibliotekarien. Du kan mejla dina förslag:  Du får SMS när böckerna finns att låna i vårt bibliotek.

Inlästa läromedel. Inläsningstjänst heter ett företag genom vilket alla elever på Blackebergs gymnasium har tillgång till inlästa versioner av sina läromedel.

Katalog. I bibliotekskatalogen, som heter Book-It, söker du bland bibliotekets böcker. Sök i katalogen

Kopiator. Biblioteket har en kopiator. Den kan användas inom bibliotekets öppettider: 8-16.

Låna böcker. Du kan låna böcker genom självbetjäningsdator eller över disk av bibliotekarien. Du lånar med hjälp av din passerbricka/tag och PIN-kod. Kontakta bibliotekarien om du tappar din bricka. Du ansvarar för alla lån fram till att du anmält förlusten.

PIN-kod. Alla lånare har en PIN-kod kopplad till sin passerbricka/tag. Brickan används för att låna böcker.

Reservationer. Om en bok är utlånad kan du reservera den. Du får meddelande när du kan låna boken.

Tidningar. Biblioteket prenumererar på tidningar och tidskrifter med anknytning till skolarbetet.

Utlån. Alla utlån skall registreras i Book-it. För att kunna låna behöver du din tag och en PIN-kod.

Återlämning. Lånade böcker kan antingen återlämnas i bokinkastet utanför biblioteken eller till bibliotekarien. Du kan även återlämna själv i bibliotekets självbetjäningsdator. Du är ansvarig för dina lån fram till dess att böckerna är registrerade som återlämnade.

Eva Ljungstedt, bibliotekarie

Dela: