Till innehåll på sidan

En av Stockholms populäraste gymnasieskolor

Vi är mycket stolta över vår skola, som präglas av en gedigen utbildningstradition. Här möts du av en modern studiemiljö som tar avstamp från de fina gamla traditionerna och för med dem ut till 2000-talets pedagogik och teknik.

Vi är mycket stolta över vår skola, som präglas av en gedigen utbildningstradition. Här möts du av en modern studiemiljö som tar avstamp från de fina gamla traditionerna och för med dem ut till 2000-talets pedagogik och teknik.

Vår ambition är att utveckla elevernas kunskaper och främja deras beredskap att möta framtida utmaningar. Vi vill att eleverna ska kunna ta ansvar för och påverka den framtida samhällsutvecklingen i ett hållbart globalt perspektiv.

För oss är det viktigt att våra elever trivs på skolan och genom elevinflytande och roliga aktiviteter uppnår vi en hög trivsel och gemenskap hos våra elever. Eleverna har inflytande via klassrådet, elevrådet och matrådet.

 

Blackebergs gymnasium erbjuder följande program:

  • Naturvetenskapsprogrammet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi och juridik.
  • Introduktionsprogrammet Språkintroduktion som är en gymnasieförberedande utbildning för elever med bristande kunskaper i svenska språket.

 

Twitter

Facebook

Ingress: 
Vi är mycket stolta över vår skola, som präglas av en gedigen utbildningstradition. Här möts du av en modern studiemiljö som tar avstamp från de fina gamla traditionerna och för med dem ut till 2000-talets pedagogik och teknik.