Till innehåll på sidan

Bibliotek

Vårt bibliotek, som bemannas av Einar Spetz, har ett stort utbud av böcker och är en skön plats att läsa eller studera på. Ett fint bibliotek som är en resurs för hela skolan. Biblioteket har utsetts till ett skolbibliotek i världsklass 2013 av fackförbundet DIK. Denna utmärkelse är skolan mycket stolt över.

Vision

Biblioteket är ett naturligt kunskapscentrum, där elever och personal har tillgång till flera olika slags pedagogiska resurser av hög kvalitet, som är i takt med samhällsutvecklingen.
Biblioteket är en plats som ska ge eleverna studiemotivation. Tillsammans med skolans pedagoger skall bibliotekarien verka för att utveckla metoder som stimulerar elevernas läslust,  informationssökningsprocess och analytiska förmåga.

Öppettider

Alla dagar

08.00-16.00

Biblioteksregler

I biblioteket gäller en låg samtalston för att alla ska kunna studera koncentrerat i lugn och ro.
Ett försiktigt fikande kan ibland tillåtas. Förtäring av maträtter är inte tillåten.