Till innehåll på sidan

Elevkår

Vi är en demokratisk  organisation – av elever, för elever – som verkar för en mer givande skoltid för av våra medlemmar. Vi är en ideell medlemsbaserad organisation, självständig från skolan. Detta innebär att vi har en egen styrelse, egna stadgar, organisationsnummer och årsmöten. Vi har dock ett gott samarbete med rektorerna och lärarna på skolan.

Genom elevkåren har eleverna möjlighet att påverka frågor som rör dess rättigheter, arbetsmiljö och studieklimat. Men det handlar även lika mycket om att skapa gemenskap, fester och andra roliga arrangemang. För varje medlem får vi finansiell hjälp genom vår moderorganisation Sveriges Elevkårer.

Hur går man med i elevkåren?

Det finns två typer av medlemskap i elevkåren, medlem och aktiv medlem.

Medlem

Medlemskapet är helt gratis och ger dig rabatter, förmåner och tillgång till event. Medlemskapet behöver förnyas varje år. För att bli medlem, gå in på http://tiny.cc/blgy

Aktiv medlem

Att vara aktiv medlem innebär att man är med i ett utskott, en kommitté eller styrelsen. Det är självklart inget obligatoriskt. Vi rekryterar två gånger per år till elevkåren. En gång på hösten till utskott och en gång på våren under årsmötet. Elevkåren är ett fantastiskt sätt att lära känna nya människor, ha roligt men samtidigt påverka.

Styrelse

Elevkårsstyrelsen på Blackeberg består läsår 2019-20 av Elisabeth Getahun (ordförande), Ebba Johansson (vice), Isabelle Blixt (ekonomiansvarig), Selma Rezagic (ordf. sociala utskottet), Rozalina Bitzoidou (mood manager), Sara Bengtsson (sponsansvarig), Roze Ershad (PR-ansvarig), Emilia Salemyr (studentansvarig) och Mikel Shenouda (sekreterare).

I slutet av april, alternativt början av maj varje år, har vi ett årsmöte. Årsmötet är elevkårens högst beslutande organ och sker genom en demokratisk röstning. Innan årsmötet har alla elever på skolan möjlighet att skicka in en kandidatur till valberedningen. Därefter lägger valberedningen fram ett förslag på kandidater till årsmötet. Även om man inte kommer med i valberedningen, kan man fortfarande kandidera till posten man söker på plats.

Utskott

Utöver styrelsen, finns utskott du kan söka till. Utskott hanterar specifika frågor i styrelsen som t.ex event eller elevdemokrati. Rekryteringarna till utskott sker vanligtvis i September och informationen finns på våra sociala medier.

Sociala utskottet - Anordnar temaveckor såsom julveckan och Blackoween, sköter event och sociala arrangemang som tex. kladdkakans dag, halloweenfest
Sponsutskottet - Förhandlar med företag, anordnar skolkläder och julkalendern
PR-utskottet - Fixar fram posters, affischer, filmer och allmän marknadsföring till elevkåren och dess föreningar.

Elevföreningar & Kommittéer

Föreningar kan startas av alla elever på skolan och kan syssla med det mesta. Föreningarna måste vara öppna för alla elever på skolan och får inte ha en verksamhet som strider mot skolans värdegrund. Föreningar som vill ha ekonomisk stöd från elevkåren ska följa kårens stadgar som bland annat innefattar att vi är en partipolitiskt, ideologiskt och religiöst oberoende organisation.

Föreningarna och kommittéer som finns idag på skolan är:

  • Astronomiföreningen BLAST
  • Black Eagles Tifo
  • Blackans E-sport
  • (Insparkskommittén)
  • (Balkommittén)
  • (Studentmösskommittén)
  • Skol IF  (ej en förening som tillhör elevkåren)
  • SSU-förening (ej en förening som tillhör elevkåren)
  • MUF-förening  (ej en förening som tillhör elevkåren)

OBS! Kommittéerna inom parentes endast aktiva under vissa tidsbegränsade perioder. Dessa kan man söka till ifall man vill prova på att vara med och påverka ett specifikt område inom elevkåren. Kontakta gärna oss för att få information om vilka kommittér som är aktiva just nu.

För att gå med i en förening, kontaktar du lättast vår föreningsansvariga eller ni kan även höra av er direkt till någon i styrelsen för frågor och funderingar.

Dela:
Kategorier: