Till innehåll på sidan

Internationellt utbyte

Blackebergs gymnasium har sedan flera år tillbaka samarbeten med skolor i Europa och Afrika med avsikt att bredda och internationalisera undervisningen. Ibland innebär samarbetet utbytesresor där eleverna bor i familjer.
De deltagande eleverna tar sedan emot en utländsk student i sin familj. Vi har också rena studieresor som inte bygger på elevutbyten.

Vår målsättning med de internationella kontakterna är att eleverna både ska lära känna det främmande landet, dess kultur och framförallt få kontakt med ungdomar i ett annat land.

Italien

De elever som läser steg 2 och 3 i italienska erbjuds vartannat år ett utbyte med elever från Bari i sydöstra Italien

Frankrike

Steg 3 i franska erbjuder en vecka samhällsstudier i Paris i samarbete med Lycée Paul Langevin. Eleverna deltar på lektioner samt besöker museer och andra sevärdheter. Eleverna bor i franska familjer och tar sedan emot en fransk ungdom i Stockholm.

Steg 4-5 i franska erbjuder en veckas arbetslivserfarenhet i Paris där tre av dagarna ägnas åt praktik på arbetsplats, en av dagarna tillbringas på gymnasieskolan Lycée Albert Camus och den sista vardagen ägnas åt museum eller annan intressant sevärdhet. Eleverna bor i franska familjer och tar sedan emot en fransk ungdom i Stockholm som ska genomföra två dagars PRAO och sedan göra studiebesök med sina franska lärare. Syftet med resan är att ge eleverna en chans att prova sin franska i verkliga situationer, komma ännu djupare in i den franska kulturen samt ge dem smak för eftergymnasiala språkstudier.

Tyskland – Berlin

Elever i årskurs 3 som läser kursen Guide och reseledare samt elever som läser Tyska i årskurs 3 åker varje år på en studieresa till Berlin.

Spanien

Elever i Spanska steg 3 kan åka på ett utbyte till Barcelona i Spanien. Här lär vi känna det spanska skolsystemet och den spanska kulturen under en vecka tillsammans med de spanska ungdomarna.

Uganda- Mbale

Blackebergs gymnasium har sedan många år en vänskola i Mbale i Uganda. På det samhällsvetenskapliga programmet, inom kursen humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering, arbetar man med sociala och kulturella jämförelser med mänskliga rättigheter i fokus.

Estland och Finland

Blackebergs gymnasium arrangerar sedan 2012 en årlig naturvetenskaplig konferens för gymnasieelever tillsammans med Katedralskolan i Åbo och Mustamäe Gümnaasium i Tallinn. Konferensspråket är engelska. På Blackebergs gymnasium ingår konferensen i kursen Naturvetenskaplig specialisering, inriktning forskning, som elever på naturvetenskapliga programmet kan läsa i årskurs 3. Under kursen genomför eleverna ett forskningsprojekt som handleds av forskare från någon av högskolorna i Stockholmsområdet. Eleverna i Åbo och i Tallinn läser en motsvarande kurs i sina skolor. På konferensen presenterar eleverna från de tre skolorna resultaten av sina projekt.

Syftet med konferensen är att låta eleverna få uppleva att naturvetenskap inte bara handlar om teorier och experiment, utan i stor utsträckning är en internationell verksamhet där forskare möts, delar med sig, diskuterar och ifrågasätter varandras resultat.

Dela:
Kategorier: