Styrdokument och kvalitetsarbete

Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler. Här kan du hitta några av de styrdokument som styr och beskriver verksamheten på vår skola.

Verksamhetsplan 2019