Till innehåll på sidan

Så ansöker du till HT2021

Hur du ansöker – steg för steg. Här får du en genomgång av det du behöver göra för att söka till våra utbildningar.

2022 tidsplan och arbetsprover kommer i början av januari.

TIDPLAN 2021

Brev med lösenord skickas till elever i åk9- klass och elever i introduktionsprogram i mitten av v.2

 • 14 januari gyantagningens hemsida öppnas för ansökan.
 • 15 februari hemsidan stängs.
 • 15 april hemsidan öppnas för visning på eftermiddagen av antagningsresultat.
 • 15 april hemsidan öppnas för omval.
 • 17 maj sista dag för omval, hemsidan stängs 24.00.
 • 1 juli visas resultat av slutlig antagning https://www.gyantagningen.se och på elevens sida på Indra.

Antagning till Naturvetenskapliga programmet särskild variant Arkitektur 2021

För antagning krävs att du har minst betyget C i Bild från grundskolan.

Du ska även lämna in två arbetsprover till oss. Arbetsproverna syftar till att visa att du har grundläggande kunskaper i bildproduktion.

Bilderna monteras på varsin kartong i formatet A3 och lämnas in på skolan kansli den 15 mars kl. 8 - 16.30.
OBS! Viktigt att du märker upp kartongen med namn, personnummer, telefonnummer samt adress.

Arbetsprov 1:  En blyertsteckning där du arrangerat tre föremål (ett stilleben) som du tecknat av i en gråskalebild med skuggor. (format: A4 eller A3)

Arbetsprov 2: Tema Staden
Vilken relation har du till staden? Vad ser du? Hur är känslan i “din” stad?
Gör en valfri tolkning av din upplevelse av staden. Det kan vara en tecknad gatubild, en målning med människor, hus, bilar, relationer eller detaljer du förknippar med staden. Det kan också vara en liten skulptur eller ett kollage.
Exempel på tekniker du kan jobba med är akryl, akvarell, tempera, färgpennor eller skulpturala material så som t ex lera eller gips. Vi kan tyvärr inte ta emot tredimensionella arbeten utan då får du fotografera av och montera bilder på en A3-kartong.

Poängen vid antagningsprovet är 0 - 60. Meritvärdet = Betyget + provpoängen

Antagning till Naturvetenskapliga programmet särskild variant Musik 2021

För antagning krävs att du har minst betyget C i Musik från grundskolan. Vi erbjuder undervisning i sång, elbas, gitarr, elgitarr, piano eller trummor.

Sökande kallas till ett färdighetsprov som äger rum i mitten av mars. Individuell kallelse skickas ut på mejl till dig som sökt oss. Provet består av följande moment:

 1. Valfritt stycke på ditt huvudinstrument. Huvudinstrumentet kan vara sång, gitarr, bas, trummor eller piano. Du kan framträda till en musikbakgrund, utan musikbakgrund eller ha med dig egen ackompanjatör. Som sångare ser vi dock gärna att du ackompanjerar dig själv. Vill du att vi ska hjälpa dig med ackompanjerandet måste du skicka noter till oss senast en vecka innan ansökningstillfället. Som trummis visar du dessutom upp några valfria kompmodeller/stilar som du sätter ihop i en följd och ett trumsolo.
   
 2. Valfritt stycke på annat instrument eller i en annan genre än vad du visat vid det första momentet.
   
 3. Kort personlig intervju.

Vid provtillfället kommer det att finnas elbas, gitarr, elgitarr, piano och trummor att tillgå.
Poängen vid antagningsprovet är 0 - 60. Meritvärdet = Betyget + provpoängen
 

Sane Ylikelloniemi 

Dela:
Ingress: 
Hur du ansöker – steg för steg. Här får du en genomgång av det du behöver göra för att söka till våra utbildningar.