Till innehåll på sidan

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning samhällsvetenskap

Vill du skaffa dig en bra grund för fortsatta studier? Är du intresserad av människans villkor i ett samhällsvetenskapligt perspektiv? Gillar du att diskutera och analysera? . På samhällsvetenskapsprogrammet koncentrerar du dig på politik, samhällsplanering och internationella frågor. Du fördjupar dig i historia, geografi och samhällskunskap och studerar människan i ämnen som psykologi, filosofi och religionskunskap. Analys och förståelse står i fokus, liksom människans relation till sin omvärld.

Skolan har många internationella kontakter och spännande samarbetsprojekt i Europa. Vi har ett samarbete med Utrikespolitiska institutet och har utbyte med en skola i Uganda inom ramen för elevernas specialiseringskurs och vissa elevers gymnasiearbete. Utbildningen passar bra för dig som till exempel vill arbeta inom politik och samhällsvetenskap, kanske bli jurist eller socionom.

Möjligheten att välja Naturkunskap 2 gör dig behörig att söka till utbildningar som sjukgymnast och dietist. För dig som inte riktigt har bestämt dig innebär utbildningen många valmöjligheter inför framtiden.

Genom många internationella kontakter och spännande samarbetsprojekt i Europa, får våra elever en global förståelse.

Ladda ner poängplan för samhällsvetenskapsprogrammet

 

Inriktning beteende

På samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteende står människan i centrum. Du utvecklar kunskaper om samhällsförhållanden med betoning på samspelet mellan individ och samhälle. Du fördjupar dig i frågor om kommunikation, makt, beteende och demokrati. I kurser som psykologi, religion, filosofi och sociologi studerar du hur åsikter, värderingar och personligheter uppkommer och utvecklas hos enskilda människor, i grupper och i samhällen. Vilken roll spelar arv och miljö? Hur påverkas beteenden av exempelvis kön, ekonomi och sexualitet?

Utbildningen utvecklar din vetenskapliga medvetenhet och ger dig möjlighet att ett arbeta fram ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt. Du förbättrar din språkliga förmåga att skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter, på svenska och engelska och i kurser i moderna språk.

Utbildningen utvecklar kreativitet, samarbets­förmåga och självständighet samt förmågan att ta initiativ. Den ger dig en bra grund för fortsatta studier inom politik, samhällsvetenskap och beteendevetenskap samtidigt som du ökar din självkännedom och fördjupar dina insikter om andra människor och deras villkor.

 

Ladda ner poängplan för inriktning beteende

 

Gabriella Bernerson

Dela:
Ingress: 
<div style="position: relative; overflow: hidden; width: 100%; padding-top: 58.25%;"><iframe src="https://web.blgy.se/video/embed/mRVXFvQFtY3CrU9" style="position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; width: 100%; height: 100%;" frameborder="0"></iframe></div>