Sjukfrånvaro

Frånvaroanmälan ska ske via Skola 24 senast 12:00 dagen för frånvaron. Vårdnadshavare och myndiga elever kan även ringa in frånvaroanmälan. Detta måste göras före 12:00.
Telefonnumret är 0515 - 777 021. Följ instruktionen.

Elever med TF-nummer kan endast ringa in sin frånvaro till kansliet 08-508 38600 före 12:00

Om du måste lämna skolan under dagen, ska du anmäla det till skolsköterska, kurator eller mentor på särskild blankett. Vid läkarbesök, tandläkarbesök eller besök hos ungdomsmottagning m.m. skall intyg från besöket lämnas till kansliet (efter besöket) alternativt anmäl via Skola 24 före besöket. Läkarintyg skall lämnas till Elevhälsans medicinska insats om du är sjuk mer än en vecka.

Dela:
Kategorier: