Skolans regler

Här hittar du några centrala lagar och regler på skolområdet. Syftet med regler är att skapa en bra arbetsmiljö för alla, både för personal och elever. Skolan är en arbetsplats för alla oss som visats där dagligen.

Blackebergs gymnasium är en stor skola med sina ca 1200 elever och 110 personal. Det är viktigt att det dagliga arbetet fungerar så bra som möjligt. Syftet med verksamheten är ju att alla elever ska nå målen i läroplanen. Då behövs arbetsro och att man visar varandra hänsyn. I Likabehandlings-planen beskrivs hur vi behandlar varandra på Blackeberg för att alla ska kunna må bra och trivas. Skolans enda regel är att alltid handla på ett sådant sätt att det inte står i konflikt med Likabehandlingsplanen. Ibland kanske det inte är självklart – då är klassrådet ett bra forum att diskutera vad som är det bästa handlandet.

Några andra regler finns också. Egentligen är de också konsekvenser av Likabehandlingsplanen men vi har ändå i Skolkonferensen beslutat att förtydliga vad det innebär när det gäller fusk och mobiltelefonanvändning. I policydokumenten här bredvid hittar du vad som gäller.

Dela:
Kategorier: