Till innehåll på sidan

Handlingsplan mot fusk

Fuskpolicy vid Blackebergs gymnasium, reviderad efter diskussion i skolkonferensen, mars 2017

Vad är fusk?

Fusk under prov är all användning av otillåtna hjälpmedel. Det kan tex vara papperslappar, mobiltelefoner, smarta klockor, ej godkända anteckningar och andras prov. 

Mobiltelefoner och smarta klockor måste lämnas till läraren eller förvaras avstängda i en stängd väska på golvet. Vidare är all kommunikation såsom viskningar, tal och gester, med andra än läraren under provtillfället att betrakta som fusk. Vidare är det inte tillåtet att lyfta miniräknare eller papper från bänken och hålla på ett sådant sätt att andra kan se.

Vid arbeten är alla avskrifter som inte är redovisade med källangivelse att betrakta som fusk. Det är således inte tillåtet att i eget namn lämna in eller framföra sådant andra skrivit eller sagt oavsett om det är hämtat från tidningar, böcker, internet eller någon annan källa. Detta gäller även översättningar.

Vad händer om en elev ertappas med fusk?

Om fusk upptäcks under provtillfället avbryts provet omedelbart för den fuskande. Detsamma gäller om eleven tex har en lapp eller något annat som vaktande lärare önskar granska, men eleven vägrar lämna ifrån sig.  Eleven lämnar skrivsalen och rättande lärare kommer inte att befatta sig med provet. Nolltolerans gäller alltså.

Att läraren inte till någon del befattar sig med provet eller inlämningsuppgiften, innebär att de inte finns med som betygsunderlag för läraren när det är dags att sätta slutbetyg för den berörda kursen. Betygskonsekvensen av detta är omöjlig att förutse eftersom olika betygsunderlagsgivande aktiviteter har olika stor betydelse för ett slutbetyg. Avsaknad av betygsunderlag för ett omfattande kursmoment kan innebära F i slutbetyg.

Att en elev saknar betygsunderlag för ett kursmoment pga fusk, är inte i sig skäl för att senare under kursen få komplettera just detta betygsunderlag. Läraren samtalar alltid med eleven. Elevens mentor och ansvarig skolledare ska alltid informeras.  Ansvarig skolledare informerar alltid vårdnadshavare för omyndig elev.

Om eleven inte erkänner fusk men läraren vidhåller sin uppfattning överlämnas ärendet till skolledningen som samtalar med berörda och fattar beslut i frågan.

Dela: