Till innehåll på sidan

Mobilpolicy vid Blackebergs gymnasium

Grundläggande för arbetet vid Blackebergs gymnasium är ömsesidig respekt och ett sådant beteende som är i enlighet med skolans likabehandlingsplan. Användandet av mobiltelefoner  och datorer påverkar arbetet i klassrummet. Såväl mobiltelefoner som datorer kan vara en tillgång eller ett störande inslag beroende på såväl kurs som tillfälle. Det är därför svårt att formulera entydiga regler. Följande gäller alltid:

  • Läraren sätter gränser för vad som är tillåtet respektive inte tillåtet under kursen
  • I undervisningssituationer där mobilen är tillåten ska den alltid vara på ljudlöst, eller kopplad till hörlurar, för att inte orsaka störning
  • Vid genomgångar är mobilen alltid avstängd, på flyplansläge eller på ljudlöst
  • Vid prov lämnas alltid mobilen, eller alla om det finns flera, till läraren eller ligger helt avstängd i väskan. Läraren avgör också om en elev får använda datorn eller inte vid prov
  • Under lektionstid används datorn eller mobiltelefonen inte (annat än om läraren godkänt detta) för spel, surfande eller aktiviteter på sociala medier då detta är störande för elever runt omkring och dessutom stör den egna koncentrationen
  • De sociala medier som är knutna till skolan, såsom skolans eller elevföreningars facebooksida, instagramkonto och twitterkonto, får inte användas kränkande t ex för att uttrycka odemokratiska, sexistiska eller främlingsfientliga värderingar
  • Sidor med porr, rasism mm som kan upplevas som kränkande av andra och får inte besökas under skoltid annat än om det är en del av lärarens påbjudna undervisning.

 

Dela: