Till innehåll på sidan

Skolsköterskor

I elevhälsans medicinska insats (EMI) finns tre skolsköterskor. Via oss kan du även träffa skolläkaren.

Vårt uppdrag är att följa din hälsa och utveckling under din skoltid i ett främjande och förebyggande syfte.

Öppen mottagning måndag-fredag kl 11-12.
Till oss är du välkommen med frågor och funderingar som kan handla om din fysiska och psykiska hälsa, stress, sömnbesvär, livsstilsfrågor, allmän oro eller annat som kan påverka din skolsituation. Vid ej skolrelaterade hälsoproblem hänvisar vi till sjukvården. Vid akuta tillbud på skolan bistår vi självklart.

Hälsosamtal
Under ditt första läsår kommer du kallas till ett hälsosamtal. Du får besvara frågor som handlar om din fysiska och psykiska hälsa. Denna hälsoprofil ligger till grund för samtalet, där även din skolhälsovårdsjournal från grundskolan följs upp.

Vaccinationer
Vi erbjuder komplettering av vaccination enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet. Läs mer..

Skolsköterskor: 
Hanne Hesseldahl Webjörn, Ekonomi & IMS.
Joachim Åkerlind, Samhälle & Natur S/V
Maria Stenborg, Natur (utom S/V) och IMS. 

Skolläkare:
Jenny Jaginder. Tid bokas via skolsköterskorna.

 

Gabriella Bernerson

Dela: