Sommarskola 2019

SOMMARSKOLA PÅ BLACKEBERGS GYMNASIUM 17 juni – 12 juli 2019

Blackebergs gymnasium har i många år anordnat sommarskola. Sommaren 2018 var det ungefär 1000 elever från mer än 100 olika grund- och gymnasieskolor som deltog. Elever är välkomna till sommarskolan om eleven :

- är inskriven på Språkintroduktion i Stockholms kommun
- är inskriven i en kommunal gymnasieskola i Stockholms kommun och behöver   grundskolebetyg i svenska som andraspråk, engelska eller matematik
- bor i ett asylboende i Stockholms kommun och saknar ovanstående betyg
- har slutat åk 9 i en kommunal grundskola i Stockholms kommun och fått F i svenska som andraspråk, engelska eller matematik. Elever från lägre årskurser kan inte beredas plats.
- Om platserna räcker till tar vi även emot elever från friskolor eller andra kommuner som behöver grundskolebetyg  i svenska som andraspråk, engelska eller matematik Förra året kunde vi ta emot samtliga elever som var anmälda i tid.

Viktig information

  • Sommarskolan börjar måndag 17 juni och slutar fredag 12 juli.

  • Undervisningen äger rum 9.00 – 14.30 varje dag, Midsommarafton ingen undervisning.

  • Skolan bjuder på en ordentlig lunch.

  • Eleverna erbjuds undervisning i svenska som andraspråk, matematik eller engelska, men eleven kan bara läsa ett ämne.

  • Eleverna får inte läsa ett ämne som de redan har godkänt betyg i.

  • Varje vecka anordnas utflykter eller studiebesök.

Att delta i sommarskolan betyder inte att eleven automatiskt får betyg i ämnet – bara att de blir bättre. Detta är en oerhört viktig information. För elever som under sommarskolan uppnår målen för minst E utfärdas betyg som meddelas gymnasieantagningen och anmälande grundskola. Reglerna är också sådana att en elev inte enbart kan komplettera moment som missats i åk 9 utan måste prövas för hela kursen. Elever med god närvaro som inte når betyg får ett omdöme. De flesta eleverna på sommarskolan når inte betyg vilket alla anmälda bör vara medvetna om.

 

Närvaro hela perioden är nödvändig. Eleverna ska verkligen vilja studera varje dag under hela sommarskolan. Man kan inte delta endast i början eller slutet. Ett närvarointyg för deltagande på sommarskolan kräver minst 75 % närvaro. Inga SL-kort delas ut utan eleven får själv bekosta sin resa till skolan.

Anmälningsblankett fylls i på nätet på Blackebergs gymnasiums hemsida fr o m 1 april tom senast fredag 24 maj.  Alla uppgifter måste vara korrekt ifyllda – glöm inte korrekt mejladress och personnummer! Det är viktigt att det finns uppgifter om elevens nivå i ämnet som skall läsas. För svenska som andraspråk ska nivån anges enligt Bygga svenska. Antalet godkända betyg som eleven redan har är viktig information, liksom om eleven av någon anledning inte ska erhålla betyg. Anmälningar för grundskolelever görs med godkännande av avlämnande skolas skolledare. 

Sommarskolan är inte en fritidsgård med mat utan just en skola och en frivillig sådan. Vi tar därför enbart emot motiverade elever som själva vill studera. Har eleven särskilda behov behöver vi få information om det i god tid. Elever som har fått en plats meddelas via angiven mejladress i början av juni, men alla som uppfyller kriteriena kan räkna med en plats. Byter eleven mejladress efter anmälningstillfället måste jag således meddelas om det. Om eleven ändrar sig och inte vill gå används blanketten Återkallan av ansökan på hemsidan. Frågor om sommarskolan kan ställas till mig på telefon 508 386 07 eller helst via e-post: magnus.silfverstolpe@stockholm.se

Mvh och hopp om ett gott samarbete
Magnus Silfverstolpe
Rektor

Dela: