Till innehåll på sidan

Sommarskola 2021

Sommarskola vid Blackebergs gymnasium, för elever i kommunala gymnasieskolor i Stockholm som behöver läsa grundskoleämnen.

Sommarskola på Blackebergs gymnasium kommer att anordnas under förutsättning att det är möjligt med hänsyn till covid-19. Sommarskolan anordnas med det antal platser som är möjligt att erbjuda utifrån allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19.

För elever på introduktionsprogram och elever i grundskolan

Tid:   21 juni till den 16 juli
Sista dag för anmälan: 4 juni
Volym: Från cirka 400 platser, beroende på hur smittspridningen utvecklar sig

 

Elever som kan tas emot

Till sommarskolan tar skolan i första hand emot elever som är inskrivna på introduktionsprogram i Stockholms stads gymnasieskolor eller som har avslutat grundskolan i någon av stadens skolor. I mån av plats tar skolan också emot elever som är folkbokförda i Stockholm men inskrivna i skolor hos andra huvudmän, helt nyanlända elever (efter kontakt med Start Stockholm) och elever från andra huvudmän.

 

Krav för att få gå sommarskola

Endast elever som har fått betyget F i ett ämne, som riskerar att inte uppnå betyget E eller som inte har haft tillfälle att läsa ämnet alls innan, får gå på sommarskolan.

 

Anmälan till sommarskolan

Elevens hemskola gör en bedömning och beslutar att en elev kan erbjudas sommarskola. Eleverna behöver ha med en bedömning av kunskapsnivå i aktuellt ämne från sin hemskola. Studie- och yrkesvägledaren eller annan personal som rektorn har utsett anmäler därefter eleven till sommarskolan. Mer information liksom anmälningsblankett ligger på Blackebergs gymnasiums webbplats. Anmälan kan göras från och med 12 april till och med 4 juni.

 

När sommarskolan startar

Tidpunkt för när sommarskolan startar meddelas eleverna till den mailadress som har angetts i anmälan.

 

Sommarskolans erbjudande

På sommarskolan bedrivs studier på heltid och obligatorisk närvaro alla fyra veckor gäller för eleverna. Eleverna erbjuds undervisning i ett grundskoleämne. De får välja mellan svenska som andraspråk, engelska och matematik. Eleverna erbjuds lunch men får inte SL-kort när de går sommarskola. Efter genomgången sommarskola får eleven antingen betyg eller ett omdöme (om eleven haft minst 75 procents närvaro).

 

Betyg efter sommarskolan

Eleven måste delta i undervisningen i alla delar av det centrala innehållet för att kunna få ett betyg i ett grundskoleämne. De flesta eleverna på sommarskolan brukar inte nå ett betyg i ett ämne, men eleven får mer kunskap och blir bättre i ämnet. Om eleven får betyg i ett grundskoleämne efter sommarskolan, skickas det till Gymnasieantagningen och anmälande grundskola. Om eleven får betyg i ett grundskoleämne efter sommarskolan, skickas det till Gymnasieantagningen och anmälande grundskola.

 

Personuppgifter

Skolan kommer att behöva hantera personuppgifter om elever och vårdnadshavare. Skolan kommer också lämna personuppgifter till Skolverket gällande de elever som deltar i sommarskolan för att få statsbidrag.

Dela:
Ingress: 
Sommarskola vid Blackebergs gymnasium, för elever i kommunala gymnasieskolor i Stockholm som behöver läsa grundskoleämnen.