Till innehåll på sidan

Sommarskola 2020

Sommarskola vid Blackebergs gymnasium, för elever i kommunala gymnasieskolor i Stockholm som behöver läsa grundskoleämnen.

SOMMARSKOLA PÅ BLACKEBERGS GYMNASIUM 15 juni – 10 juli 2020
Sista dag för anmälan: 25 maj

Blackebergs gymnasium har i många år anordnat sommarskola. Sommaren 2019 var det ungefär 1000 elever från mer än 100 olika grund- och gymnasieskolor som deltog.
Tyvärr har spridningen av Coronaviruset inneburit att årets sommarskola kraftigt måste begränsas. I år är sommarskolan därför enligt beslut taget 30 april endast öppen för elever som är inskrivna i kommunala gymnasieskolor i Stockholms kommun.
Sommarskolan kommer på grund av risken för spridning av Corononaviruset bli annorlunda än tidigare år.

Krav för att få gå sommarskola, gäller endast elever i kommunala gymnasieskolor i Stockholm

Endast elever som har fått betyget F i ett ämne, som riskerar att inte uppnå betyget E eller som inte har haft tillfälle att läsa ämnet alls innan, får gå på sommarskolan.
På sommarskolan är det, för friska elever, obligatorisk närvaro alla fyra veckor och studier på heltid för eleverna. Elever som befinner sig i riskgrupp, har anhöriga i riskgrupp eller uppvisar förkylningssymptom får inte komma till sommarskolan.

Anmälan görs via digital blankett. Länken tillhandahålles av respektive skola.

Tidpunkt för uppropet

Tidpunkt för upprop den 15 juni meddelas veckan innan som anmält sig till sommarskolan, till den mailadress som har angetts i anmälan. Vid återtagen anmälan används därför avsedd blankett på skolans webbplats.

Vad erbjuds

Eleverna erbjuds att läsa ett grundskoleämne och kan välja mellan svenska som andraspråk, engelska eller matematik. Eleverna nivåplaceras i huvudsak efter uppgifter från avlämnande skola.Undervisningen äger rum i mindre grupper varje dag, ungefär 9.00 – 14.30. Exakta tider meddelas vid uppropet. Skolan bjuder på lunch.  Utflykter och studiebesök kan komma att anordnas, beroende på utvecklingen av viruset, men sociala aktiviteter kommer få ett mindre utrymme jämfört med tidigare år. Elever får inte SL-kort.
Efter genomgången sommarskola får eleven antingen betyg eller ett omdöme (om eleven haft minst 75 procents närvaro). 

Betyg

Att delta i sommarskolan betyder  inte att eleven automatiskt får betyg. Eleven måste delta i undervisningen i alla delar av det centrala innehållet för att kunna få ett betyg i ett grundskoleämne, och klara av de kunskapskrav som finns.
De flesta eleverna på sommarskolan brukar inte nå ett betyg i ett ämne, men eleven blir bättre i ämnet och får mer kunskap. Om eleven får betyg i ett grundskoleämne efter sommarskolan, skickas det till Gymnasieantagningen och anmälande grundskola.

Mvh och hopp om ett gott samarbete
Magnus Silfverstolpe

 

Dela:
Ingress: 
Sommarskola vid Blackebergs gymnasium, för elever i kommunala gymnasieskolor i Stockholm som behöver läsa grundskoleämnen.