Till innehåll på sidan

Specialpedagoger

På Blackebergs gymnasium finns tre specialpedagoger.

 Vi arbetar organisationsutvecklande, konsultativt för lärare och elever kring extra anpassningar, utredande och med särskilt stöd.

  • Stöd för dig med funktionsvariationer.
  • Stöd för dig som har haft långvarig sjukskrivning.
  • Stöd för dig som riskerar att få F i en kurs.
  • Samtal kring extra anpassningar.

Specialpedagoger

Anelma Bergdal, matematik, Ek, Na, Sa
Marie Bäcklinder Setterlund, Ek, Na
Sandra Trybom, IMS, Sa

 

Studiehjälp i matematik

Elever i behov av extra stöd i matematik kan få hjälp av specialpedagog i matematik. Stödet kan handla om extra lektioner, genomgångar enskilt eller i mindre grupp och speciella anpassningar i matematikämnet.

Ingress: 
På Blackebergs gymnasium finns tre specialpedagoger.