Till innehåll på sidan

Språkintroduktion

För att få börja på högskoleförberedande nationellt program, som Samhällsvetenskapligt, Ekonomiskt eller Naturvetenskapligt program måste man minst ha E i 12 betyg från åk 9. Vill du gå på Samhällsvetenskapligt måste du ha minst E i Svenska/Svenska som andraspråk, Historia, Religion, Geografi och Matematik och Engelska + ytterligare sex ämnen från grundskolan åk 9. Vill du gå på Naturvetenskapligt behöver du minst E i Svenska/Svenska som andraspråk, Biologi, Kemi, Fysik, Matematik och Engelska + ytterligare sex ämnen. Vill du gå på yrkesförberedande program krävs minst E i Svenska/Svenska som andraspråk, Matematik och Engelska + ytterligare fem ämnen. Engelska kan du ibland få dispens för om du har varit kort tid i Sverige.

Om man inte har E i dessa ämnen därför att man inte har varit så länge i Sverige, eller inte har gått så många år i skolan i sitt hemland, kan man gå på Språkintroduktion.

 

Språkintroduktion – grundläggande kan du läsa om du har varit kort tid i Sverige. På Språkintroduktion – grundläggande kan man gå även om man har gått lika många år i skolan som svenskar i gymnasieåldern, men som  behöver lära sig mer svenska. Eller så behöver man komplettera även andra grundskoleämnen, som Matematik, Samhällskunskap osv. Hösten 2019 kommer Blackeberg har 4 klasser grundläggande språkintroduktion.

När man lärt sig lite mer svenska, och dessutom har ganska goda kunskaper för övrigt, fortsätter man på Språkintroduktion – programförberedande. Den förbereder för det Naturvetenskapliga programmet och där läser man förutom Svenska och samhällsorienterande ämnen även Fysik, Kemi och Biologi som motsvarar åk 9. Den kan också förbereda för det Samhällsvetenskapliga programmet eller ekonomiska programmet och då läser man mer samhällsorienterande ämnen som Historia, Geografi, Religionskunskap och Samhällskunskap. Hösten 2019 kommer Blackeberg ha en klass som förbereder för naturvetenskapligt program och en som förbereder för samhällsvetenskapligt och ekonomiskt program.

Många av eleverna som går på Språkintroduktion har läst delar av, eller hela, grundskolan eller gymnasiet i sina hemländer. Har de godkända betyg med sig kan man tillgodoräkna sig dem.

Många av de elever som gått på Språkintroduktion på Blackeberg har sedan fortsatt på nationellt program här hos oss, och tagit studenten på skolan. Gemensamt för alla elever på Språkintroduktion är att de behöver träna sin svenska och att de har kunskaper från andra länder som många andra på skolan saknar.
Alltså: ett utmärkt tillfälle att lära av varandra och knyta nya bekantskaper! Vill du veta mer? Fråga en elev som går på Språkintroduktion på Blackeberg nu, studievägledaren Josefine Johansson, någon lärare som undervisar där eller mig!

 

Sane Ylikelloniemi

Anonymous
Dela:
Ingress: 
<div style="position: relative; overflow: hidden; width: 100%; padding-top: 58.25%;"><iframe src="https://web.blgy.se/video/embed/Oa7VSzql3dXm1ly" style="position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; width: 100%; height: 100%;" frameborder="0"></iframe></div>