Språkintroduktion

För att få börja på högskoleförberedande nationellt program, som Samhällsvetenskapligt, Ekonomiskt eller Naturvetenskapligt program måste man minst ha E i 12 betyg från åk 9.

Vill du gå på Samhällsvetenskapligt måste du ha minst E i Svenska/Svenska som andraspråk, Historia, Religion, Geografi och Matematik och Engelska + ytterligare sex ämnen från grundskolan åk 9.

Vill du gå på Naturvetenskapligt behöver du minst E i Svenska/Svenska som andraspråk, Biologi, Kemi, Fysik, Matematik och Engelska + ytterligare sex ämnen.

Vill du gå på yrkesförberedande program krävs minst E i Svenska/Svenska som andraspråk, Matematik och Engelska + ytterligare fem ämnen. Engelska kan du alltid få dispens för om du har varit kort tid i Sverige.

Om man inte har E i dessa ämnen därför att man inte har varit så länge i Sverige, eller inte har gått så många år i skolan i sitt hemland, kan man gå på Språkintroduktion.

Språkintroduktion – grundläggande kan du läsa om du har varit kort tid i Sverige. Flera av de drygt 90 eleverna som kommer att läsa Språkintroduktion på Blackeberg hösten 2015 har kommit till Sverige under 2013 och 2014, och måste då framförallt lära sig mycket svenska. På Språkintroduktion – grundläggande kan man gå även om man har gått lika många år i skolan som svenskar i gymnasieåldern, men som sagt behöver lära sig mer svenska. Eller så behöver man komplettera även andra grundskoleämnen, som Matematik, Samhällskunskap osv.

När man lärt sig lite mer svenska, och dessutom har ganska goda kunskaper för övrigt, fortsätter man på Språkintroduktion – programförberedande. Den förbereder för det Naturvetenskapliga programmet och där läser man förutom Svenska och samhällsorienterande ämnen även Fysik, Kemi och Biologi som motsvarar åk 9.
Den kan också förbereda för det Samhällsvetenskapliga programmet och då läser man mer samhällsorienterande ämnen som Historia, Geografi, Religionskunskap och Samhällskunskap. Tillsammans är det ungefär 40 elever som läser Språkintroduktion – programförberedande på Blackebergs Gymnasium.

Många av eleverna som går på Språkintroduktion har läst delar av, eller hela, gymnasiet i sina hemländer. När de lärt sig tillräckligt med svenska, kan de göra prövningar i ex MaB, MaC eller andra ämnen så att de får betyg på de kunskaper de redan har.

Många av de elever som gått på Språkintroduktion på Blackeberg har sedan fortsatt på nationellt program här hos oss, och tagit studenten på skolan.
Gemensamt för alla elever på Språkintroduktion är att de behöver träna sin svenska och att de har kunskaper från andra länder som många andra på skolan saknar. Alltså: ett utmärkt tillfälle att lära av varandra och knyta nya bekantskaper! Vill du veta mer? Fråga en elev som går på Språkintroduktion på Blackeberg nu, studievägledaren Lena Ångnell, någon lärare som undervisar där eller mig!

Ladda ner poängplan för språkintroduktion

Magnus Silfverstolpe
Dela: